<$BlogRSDUrl$>

Saturday, July 31, 2004Waterstof - Hydrogen 


Waterstof, een onuitputtelijke en schone brandstof, is de weg naar een duurzame toekomst. Wist u dat er al auto's, bussen, fietsen en mobiele telefoons zijn die door waterstof van energie worden voorzien. En dat Poul la Cour, een deense wetenschapper, al in 1893 waterstof gebruikte voor de verlichting van een school? Vindt hier meer over waterstof en toepassingen.

Waarom waterstof, waarom nu?

In de toekomst zal waterstof de brandstof zijn voor het opslaan van energie en onze afhankelijkheid van olie, kolen en kernenergie sterk verkleinen. De vrije beschikbaarheid van waterstof (het is uit water te verkrijgen) en het feit dat het niet vervuilend is maakt waterstof uit politieke- en milieuoverwegingen de brandstof voor de toekomst. Zo ziet zelfs Amerika in waterstof de energiebron van de toekomst omdat het haar afhankelijkheid van olie uit het Midden-Oosten sterk verminderd. Juist deze combinatie tussen politieke en milieunoodzaak zal de verdere ontwikkeling van waterstof een sterke stimulans geven.

http://www.yourenergy.nl/read/waterstof

De eenvoudigste manier om waterstof te produceren is door elektrolyse. Hierbij wordt water onder invloed van elektrische stroom omgezet in waterstof en zuurstof. Dit proces is eenvoudig en zeer goed gekend maar energie-intensief. De efficiëntie bedraagt 50-85%. Momenteel wordt het grootste deel van de waterstof geproduceerd uit fossiele brandstoffen aan de hand van thermochemische reformtechnieken. Reforming is een chemisch proces waarbij H-houdende brandstoffen in aanwezigheid van stoom en/of zuurstof worden omgezet in een H2-rijk gasmengsel. De belangrijkste thermochemische reformtechniek is stoomreforming van aardgas. De efficiëntie van stoomreforming bedraagt 70-80% De productie van waterstof uit biomassa is ook mogelijk maar bevindt zich nog in een ontwikkelingsfase.

Momenteel bestaat er in België reeds een waterstofdistributienetwerk voor leveringen aan de industrie!!!

http://www.emis.vito.be/autoverbruik/index.asp?pageChoice=Waterstof&Bc=Brandstoffen

De NWV-kennisbank bevat artikelen en presentaties met gevalideerde informatie over de toepassing van waterstof in de duurzame energiehuishouding. De inhoud van de kennisbank is grotendeels in het Engels.

http://www.waterstof.org/

De wagen van de toekomst zal waarschijnlijk uitgerust zijn met een brandstofcel. Waterstof wordt hiervoor de energiebron. Er zijn echter nog vele technische en economische problemen te overwinnen. Zo zullen de kosten voor de uitbouw van een distributienet voor waterstof gigantisch zijn. Daarom werken sommige constructeurs aan voertuigen met een brandstofcel, die benzine kunnen tanken i.p.v. waterstof. Aan boord wordt de benzine dan omgevormd tot waterstof. Daarbij komt weliswaar nog CO2 vrij, maar aldus wordt de consument vertrouwd gemaakt met de nieuwe technologie. De stap naar de brandstofcel op waterstof wordt hierdoor heel wat kleiner. Jammer genoeg zijn de katalysatoren die gebruikt worden voor de chemische transformatie van benzine tot waterstof, eveneens uitermate gevoelig voor zwavel.

http://www.febiac.be/nl/content/default.asp?T=7&C=7&S=5&FID=417

Air Liquide heeft beslist om een waterstof-productie-installatie te bouwen op de vestiging van BASF in de Antwerpse haven in België. Dit belangrijke investeringsproject is een nieuwe stap in het partnership tussen BASF en Air Liquide.

De nieuwe waterstofinstallatie wordt de grootste productie-eenheid van Air Liquide ter wereld. Ze illustreert de ambitie van Air Liquide om een hoofdrol te spelen op de waterstofmarkt. De vraag naar waterstof in de chemische industrie en de olieraffinage stijgt contstant. Raffinaderijen zetten waterstof in voor de ontzwaveling van brandstoffen en de beperking van emissies door motoren. Door deze investering zal Air Liquide raffinaderijen in de buurt kunnen bevoorraden.

http://www.basf.be/nl/nieuws/persberichten/20020620.html

http://www.novem.nl/default.asp?documentId=115508

Een Home-Refueler is een mini-waterstoftankstation.

http://www.project-h.org/waterstof-nl/homerefueler.htmAn undeniable truth of life: choices involve consequences. As far as our energy choices go, choosing to burn fossil fuels almost exclusively for the last century and a half has brought tremendous development and opportunities, but it has not been without consequences.

Although we will continue to use petroleum for some time, we have reached the point in human history where we must evolve to a lighter, cleaner fuel. Browse our site to learn more about hydrogen. We have the technology to begin making a transition now. It is time to take it up on ourselves to make better energychoices for the 21st century.

http://www.hydrogennow.org/

The Hydrogen Economy

Mankind's energy needs have evolved for centuries and are continuing to evolve today. From wood and animal fat, to coal, to petroleum, to propane, to natural gas, we have used a succession of fuels to heat us, manufacture our goods, light our lamps, and move about our planet. Hydrogen is the latest in the succession of energy providers, with many social, economic, and environmental benefits to its credit.

The technology is now available to begin converting from a petroleum-based economy to a hydrogen-based economy.

All three energy sectors (transportation, industry, and heating and cooling buildings) stand to benefit. Of these, the transportation sector will likely have the most profound immediate effect.

Transportation
Research is advancing on fuel cells and many other hydrogen technologies; so we need to begin building the supply and distributionsystems to energize these products.

We will not immediately dispose of the 800 million vehicles that are presently in the World. Millions of new internal combustion engine vehicles will be produced before the transition to manufacturing totally clean vehicles can be completed. These new and older cars will be on our roads for at least the next 30 years. If they are powered with hydrogen, billions of tons of greenhouse gases and pollutants will not be thrust into the air.

Converting internal combustion engines in automobiles can be easily done, with something as simple as a kit that a trained mechanic installs. We nearly have the technology in place, ready to be commercially produced, for such a conversion to hydrogen for about $2000-5000, an amount that may be eligible for rebates from local DOE Clean Cities programs.

After conversion, a dial on the vehicle control panel can vary the mixture of hydrogen with gasoline from 0-100%, according to availability of refueling sources. This means we will have uninterrupted travel while the country builds or converts the present fueling system to include hydrogen.

Emissions tests for hydrogen-converted vehicles show that the hydrogen system can actually clean the ambient air of hydrocarbons and prevent a host of other pollutants.

Sources of Hydrogen
Currently, natural gas (methane) and petroleum products are the primary sources for producing hydrogen.

We will rely on petroleum for years to come. Converting now depends on working with natural gas and petroleum companies to incorporate their existing production and marketing infrastructure into needed means of producing, transporting, storing and dispensing hydrogen. This will enable the petroleum industry to use the precious remaining petroleum for valuable products such as plastics, lubricants, fabrics and pharmaceuticals.

Research is striving to improve renewable methods of generating hydrogen (from livestock waste, landfill biomass, waste-water sludge, chemical reactions and electricity from solar, wind and water power). As fossil fuel companies become basic energy companies, harvesting hydrogen from these sources can make it a completely renewable resource.

A Series of Transitions
Converting to the hydrogen economy is a series of transitions: first, a transition when both conventional fuels and hydrogen will be available, and used, for example, in the same internal combustion engine, and second, when hydrogen alone will be used. The complete transition will stretch at least a decade. It could even take 20 years or more before we produce hydrogen from completely renewable resources. The transition can be done in a very short period of time if all people of the world put their collective efforts into it and demand that it be done.

The world's energy systems continue to evolve, and no single source of energy will meet all mankind's needs forever.

Let's start this important next step together! Now!

http://www.hydrogennow.org/Facts/HydroEcon.htmThe Fuel Cell Bus Club comprises the participants of the fuel cell bus projects who intend to introduce fuel cell transit buses to their fleets and establish a hydrogen refueling infrastructure in their cities.

http://www.fuel-cell-bus-club.com/

Partners

Iceland offers an ideal opportunity to study the effects of an evolving hydrogen economy. An island with abundant geothermal energy and hydropower resources, Iceland has a self-contained road transport system and can produce hydrogen at low cost.

Shell Hydrogen is involved, through the Icelandic New Energy Ltd, in a pioneering project that will see the complete transition to a hydrogen economy in the coming decades. In the first phase, three hydrogen-powered buses, fuelled by compressed hydrogen, will be introduced onto roads. Later, the entire public transport fleet will be hydrogen driven, followed by other passenger vehicles, trucks and eventually shipping.

http://www.shell.com/home/Framework?siteId=hydrogen-en&FC2=/hydrogen-en/html/iwgen/leftnavs/zzz_lhn6_1_0.html&FC3=/hydrogen-en/html/iwgen/projects/iceland_1204.html

http://www-static.shell.com/static/hydrogen-en/downloads/brochures/brochure_iceland.pdf

http://www-static.shell.com/static/hydrogen-en/downloads/projects/background_iceland.pdf

just another face of the same multinational...

On May 19, 1998 SAPREF's alkylation unit malfunctioned, resulting in the release of 5 tons of hydrogen fluoride into the atmosphere. Exposure to large amounts of hydrogen fluoride can cause death. Inhaling hydrogen fluoride can damage your lungs and heart. Long-term exposure can lead to a condition called skeletal fluorosis.
In February 2000 the refinery management admitted that they under reported their sulphur dioxide emissions to Government authorities by up to 12 tons a day since 1995.
On January 23, 2001 a fire occurred at the Crude Distillation Unit number 2 at SAPREF. On the same day 1000 litre's of bunker fuel spilled into the Durban Bay.
On March, 22, 2001: A tetra ethyl lead (TEL) tank failure, resulted in 25 tons of TEL leaking out of the tank. It leaked for 4 days.
On June 19, 2001 a flare failure resulted in the release of unburnt gases including a substantial amount of hydrogen sulphide on to the surrounding communities.
On July 7, 2001 a petrol pipeline leak resulted in the release of more than 1 million litres of petrol into the soil under residents houses. The leak was discovered and reported by residents. On the 1st of August a second pipeline leak was discovered resulting in residents demanding an immediate inspection of the pipeline. The South Durban Community Environmental Alliance, a coalition of community organisations from residential areas in Durban south, has called on SAPREF to replace all its pipelines as a matter of urgency. Most of the pipelines, like the refinery are forty years old.
On August 15, 2001 SAPREF's Bitumen plant malfunctioned resulting in the release of soot, smoke and hydrocarbons.
On the 14th October 2001, during a ship refueling, fuel oil spilled into the harbour. SAPREF claimed that only 20 litres of fuel leaked, but the harbour authorities claim that closer to 2000 litres of fuel oil leaked into the harbour.
On the 30 December 2001, 15000 litres of fuel oil spilled from a SAPREF pipe into the harbour.
On the 9 July 2002, during SAPREF excavation activities a diesel pipeline developed a leak resulting in 1000 litres of diesel spilled into a south Durban residential area.
On the 19th November 2002, 15000 litres of crude oil were released from SAPREF's off shore facility into the ocean.
On the 4th February 2003, during a maintenance test on a fuel oil pipeline, 1000 litres of fuel oil leaked into a concrete tunnel near Island View. The fuel oil was then pumped into Durban harbour.

http://www.groundwork.org.za/Pamphlets/Shell.htm

HYDROGEN IS GOOD THOUGH!!!
IT WILL END THE OIL MADNESS!!!
AND MAYBE END THE WAR OF ALL WARS...
more energy: nanotechnology: don't try this at home

De perkussie van de zeven dode zielen. 

aan de deur van een demokraties onlineboek...


shared by : de Antistresspoweet

Friday, July 30, 2004Vriendelijken onder mekaar 

"Het is niet waar, ik ga dood!" prevelde het letterlijk
"Hey, ge moet dat niet zo cru zien", antwoordde het figuurlijk
"Tja, het overkomt iedereen", zei het natuurlijk
"Het is gewoon de realiteit" orakelde het werkelijk
"En het went wel. Het hoort nu eenmaal bij het leven" voegde het dodelijk toe
"...zoals een slet bij ne Lamborgini!" gniffelde het belachelijk
"Dat heb je van de Vincent gepikt!" riep het eerlijk verontwaardigd
"Rustig, jongens, een beetje respect, er wordt hier gestorven" suste het betamelijk
"Misschien genees je nog wel" probeerde het hopelijk de situatie te redden
"Ja echt, je moet gewoon blijven ademen", beaamde het noodzakelijk
"Hoe kan dat toch, nog zo jong..." zuchtte het ongelofelijk
"Inderdaad, niet te vatten" mompelde het onbegrijpelijk
"En hij kon nog zo mooi vertelen" mijmerde het dichterlijk
"Vertellen, met twee ll-en" verbeterde het onmiddellijk
"Ik weet nog goed hoe mijn ouders..." probeerde het wezenlijk
"Nooit geweten dat jij ouders had", verbaasde zich het achterlijk
"Hou je bek!" onderbrak hem het duidelijk
"Eh... is er al een testament?" vroeg het zakelijk
"Geen idee" gaf het ruiterlijk toe
"Moeten we het daar nu echt over hebben?" vond het bezwaarlijk
"Jongens, jongens... ik vrees dat hij ... ", besloot het eindelijk
"Het werd tijd, nu kan ik tenminste gaan slapen"
dacht het nachtelijk

En ga zo verder tot u het even beu bent als ik nu! (werkelijk, gewoonlijk, echtelijk, openlijk, degelijk,
meesterlijk, tegelijk, mogelijk, redelijk, goddelijk, ...)


De Sprekende Ezels In Het Park, met onder meer:

Riet Muylaert
The Jazzpoets
Ann Somers
Thomas & Kyung
CorinneVandeveyver aka ‘Sorata Vivenaar’
Rebecca Stradiot
Maaike Muis
Bob Bitchin’
Bert De Meulder
Kees Meerman
The LO Squad

presentatie: Stijn Vranken

Met randschilderende raren, kinderen a volonté,
voedsel, frisbees, en... nieuw deze week: zon!

**********************************************
A!
De Sprekende Ezels In Het Park
poëzie, stand-up, muziek, hamsterslingeren, ...
zondag 1 augustus 2004
terras 16.00 u - optredens 18.00 u
Naast Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen zuid
**********************************************


en ook niet te vergeten:le loup penumbra 

Corrosive brainsoup in
only summer gray :
le loup penumbra
sleeping at the affluent
a dream of mist and snow;
far from the woods
an echnaton mink BBQ show,
mow milk the cow
beach up the crowd flow
promote winterfat-reduice and
aluminiumfoil a red-nose control,
give the cities a winterbudgetgrowth
under vigilant eye of sun p.p..patrol

sunshiny hysteron proteron
le loup penumbra
merely beast of prey
howlin'darkness
awful inured free-run luna-ray
firm dis-attachement is bless


shared by : Wosky

But he ... Sunday, it's raining again

Umbrellas weep
and children seek
for love and meaning
and so much else

But he....

He kills their love
and fucks the death
I think you know
of whom I speek.


shared by : catI believe that truth has only one face: that of a violent contradiction.
Georges Bataille


Thursday, July 29, 2004crash Jammers,

Please join us in a crazy, yet profound, journey into a radical new
future.

Imagine this... you wake up tomorrow morning and find out that the Dow
Jones has just plunged 2,000 points. Trading has been halted. Over the
next few weeks:

* Major stock markets around the world crash
* Banks close
* Supermarket shelves are half-empty
* Power is intermittent, gasoline hard to find, email sporadic

Violent gangs and bandits roam the streets. People move to the country
- if they can. Governments try to maintain order, yet it appears that
the old globalized order is gone, if not forever, then for a long, long
time.

Six months later, you hear that Adbusters is working on a post-crash
issue. We are sending out word that we can see a positive trend in what
happened: innovative survival strategies are emerging, along with
thriving local economic systems; borders are being redrawn on
bioregional lines. We have a chance to create the new world that we've
always dreamed about.

Can you take a mental trip into this strange future? Can you imagine
what life would be like? Where did you end up? How did you survive?
What are you doing now? Send us a lament, a vision, a poem, something
mystical. What are the best post-crash jokes going around? What have
you seen or heard in your neighborhood?

Or send us a how-to tip. How do you cook, clean your teeth, keep your
computer running? How do you kill a chicken?

No more than 250 words please: be creative and be authentic. The next
issue will be a compilation of the best stories sent in, and each
published contribution will receive three brand new Adbusters 2005
calendars.

Email your nuggets to kalle@adbusters.org

-----------------------------------
NEWS FROM THE FRONT
-----------------------------------
All headlines at: http://www.adbusters.org

BLACKSPOT SNEAKER: Factory found. Two new TV spots on the site.
http://www.blackspotsneaker.org/home.html

CANWEST WATCH: A place for Canadian journalists to take Asper's media
empire to task.
http://www.canwestwatch.org/

PROZAC SPOTLIGHT: Loren Mosher, pioneer in community mental health,
dead at 70.
http://www.prozacspotlight.org/

MEDIA CARTA: 17,000 jammers have signed the manifesto. Join the
movement.
http://www.mediacarta.org/

BUY NOTHING DAY 2004: Submit your work to the poster contest.
http://www.adbusters.org/metas/eco/bnd/

ART & ACTIVISM: Logoizing Abu Ghraib
http://adbusters.org/magazine/54/features/stopbush.htmlWednesday, July 28, 20041998 

"PROJECTIES"U zegt?

Op enkele woorden na
pollutie in het rechteroor
het linker tikkelt een beetje
we doen ons best maar begrijpen niet
dus geef ons nog een sneetje;
broodnodig dip ik dit orgaan
in m'n eigenste kokende hersensoep
waarvan ik trouwens trakteer

shared by : Stefanie Van de Velde 1998Tuesday, July 27, 2004take a walk shared by : Dragan

(animation: slö)

part II - part III - part IV - partV - part VI


take a ride

La Krooniek! 

o happy day

the chaosworks!

shared by : slö


Sunday, July 25, 2004Let's play 

Let's play
another suicide
for death is the crown
of one's life
and filth is
what I'm living in
so ugliness is my home

Let's play....suicide


shared by : cat


How do we share pain?


Wednesday, July 21, 2004the joyous cosmology 


The joyous cosmology is een atiepies muzikaal gezelschap. De naam van de groep is gebaseerd op een boek van Alan Watts. We houden van eksperimenteren. Groepsleden zijn... wij

wonderbar - pacificatiestraat 97 - a'pen zuid


Gij! (eerste voorlopige neerslag)Gij zijt het!
en niemand andres dan Gij
zijt de dragende kracht van het Universum!

Gij!
Gij zijt het!
het eerste en het laatste woord!
plukje katoen en klontje suiker
onzichtbaar koord
navelstreng die de moeder zacht bevrijdt
wonderlijk kind van de kristallijnen eeuwigheid

Gij!
Gij zijt het!
Gij zijt het mooiste licht!
in en met U oneindig licht!

Gij!
Gij zijt het!
die de Aarde blauw en groen schrijft
met Uw weelderige ogen
die klanken schitteren
en wijsjes fonkelen
in alle kleuren!
in alle talen!
in alle richtingen!
zijt Gij het
enige gedicht
het altijd durende licht
hier en nu!
voor eeuwig en oneindig
goddelijke schoonheid
het einde van de tijd
uw eigen unieke waarheid

Gij!
Gij zijt het!
heb geen angst!
straal en zend Uw vreugde!
de wereld rond
bij 't ochtendgloren
of in d'ochtendstond
zijt Gij 't prachtigste gedicht!
onbreekbaar hart in elke mens
vurige verliefdheid en kinderwens
een eerste reepje sjokolade
niemand behoudens jezelf
om te verraden

Gij!
Gij zijt het altijd al geweest!
'k ziet in Uw ogen
levende bezieling en licht

Gij!
Gij!
Gij!
altijd Gij!
keer op keer Gij!
geurend in elke bloem!
blakend of bladerend
in Je eigen zon
vrij als een vlinder vrij
met een ander erbij
spiegel je jezelf
in de lege lucht:
een gevleugeld gedicht
dàt ben Jij!


shared by : de AntistresspoweetMonday, July 12, 2004graanoogst 
shared by : slö


volgende week: Saskia's OssenTELEFON! 

shared by : Bert Lezy


in de pers: _~_~_
"So I got home, and the phone was ringing. I picked it up, and said 'Who's speaking please?' And a voice said 'You are.'"
shared by : Tommy Cooper

Thursday, July 08, 2004Droom met mij 
Kom, droom met mij,
over wat komen kan
in deze wereldwijd bekende,
graag bezochte stad:

weldra is het gedaan
met onverdraagzaamheid
die voortspruit
uit een navelstaarderige eerstewereldwaan,
en wordt die eigendunk doorgeprikt.

Zoals het Steen
nu nutteloos geworden is
als afschrikking voor volkeren
ten westen van de Schelde.

Maar nu wordt hier
een nieuwe vesting opgebouwd
een Fort Europa of een Euro-steen,
met angstvallig mensen-dichte muren
en schaarse doorgangspoorten,
zoals een gracht-omringd kasteel
met zelden neergelaten ophaalbrug.

Toch, droom met mij...
over wat komen zal
in deze metropool,
in deze trotse havenstad:

weldra is het hier uit
met onverdraagzaamheid
die voortspruit
uit een navelstaarderige eerstewereldwaan,
en wordt die eigendunk
als een ballon,
als een etterbuil
doorgeprikt.Herman J. Claeys

______________________________________________________
herman.claeys@ua.ac.be Geen copyright. Mailing en nadruk toegestaan.


shared by : Herman J. Claeys
welcome in :::nostress-city:::
shared by : slö


Tuesday, July 06, 2004crucial 


shared by : slö


summertïme 

shared by : slö

interruption obstacle 

I'm the information
avoid the velvet shining
captain joke Symbol?

Money and inclusion,
characters of yodel,
strictly in the Rum.

implementation substances
and one mechanism --

the wings of the salads,
additional grasp version,
jingling to belong.

the second diamond
welding request:

the grandstand umbrella
and a handkerchief

behind the regular teeth,
the selected connections slip
and mutilate one mirror.


Comment: J. D. Nelson is a positive zero.
Read more: http://MadVerse.com

shared by : J. D. Nelson


TELEFON! 

Liefste vrienden,

Een jaar of 8 geleden begon ik aan TELEFON!, een megagroot uitgevoerd
stripverhaal, de prentjes zijn namelijk 2meter50 op 1meter20. Wegens
constant plaatsgebrek, verhuisperikelen en zomeer heeft het tot vorig jaar
geduurd eer het werk af was. Er is op verschillende locaties, openbaar en
privé aan gewerkt.
Wegens het nogal grote formaat van het hele ding kwam het er maar nooit van
het te exposeren.
Volgende zaterdag komt het er dan eindelijk toch van tijdens KNOCHENBRECHER
in de zaal van Plaza Real aan de Kattenberg 97 in Borgerhout. In deze
ruimte, de vroegere PEKFABRIEK heb ik overigens een aantal jaren geleden aan
enige panelen van het dwaze epos TELEFON! gewerkt.


De inkom voor het festival bedraagt 5 euro.
Mijn plan is om achteraf nog een korte periode de ruimte open te houden om
TELEFON! aan het publiek te tonen. Meer info hierover volgt later...

groetjes en hopelijk tot zaterdag,

Bert Lezy


shared by : Bert Lezy
Monday, July 05, 2004ezels van gisteren hebben gesproken 


paradise now
Friday, July 02, 2004De Sprekende Ezels In Het Park **********************************************
A!
De Sprekende Ezels In Het Park
poëzie, stand-up, muziek, hamsterslingeren, ...
zondag 4 juli 2004
terras 16.00 u - free podium 18.00 u - hoofdprogramma 20.00 u
Naast Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen zuid
**********************************************

Weet u waarom vrouwen pornofilms altijd volledig uitkijken? *

*oplossing na de reklame
De Sprekende Ezels dus, met onder meer:

De Staes Broers
Steven Grietens
Chris Coremans
Mira Bertels
Vincent Daelemans
Chris & dave
Bob Bitchin'

en..... Dez Mona!

presentatie: Stijn Vranken


Food by:
De Vliegende Volkxkeuken
Kika
De Saptrapster*Omdat ze hopen dat de koppels op het einde trouwen.
Hm. eh.... ok... sorry.


shared by Stijn Vrancken


::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?