<$BlogRSDUrl$>

Saturday, December 13, 2003

bent effe spuugmuug! heel simpel: vier keer op drie jaar kompleet den boot ingaan als ge denkt da alles eindelijk wa vlot ga varen. hei. ik z'en hier wa aan't flippe. rusten afstand nemen kompleet herbekijken djiven da kom wel goe maar echt iet nief doen die zakken (wie? da's een goei vraag) infiltreren mijnen emeel hier en lezen alles wie weet wa nog hoever gaan bepaalde mensen in deze stad? dat ze 't maar goe beseffen als deze meels lezen dat dàt op geen enkele wijze helpt da's een stuk van tverhaal en dan al die burokrasjiebarrières en heel de zeik. ik wil kre¨¨eren er iet tof van maken en elke keer valt tboeltje in twater waarop ik hééééél den boel gewoon kelder den bodem in iets nief komplete herbronning radikaal tabula rasa dada in de koffer. rust weetge? geen gezeik. da goat hier zomaar ni. iedereen heeft wel eens wa tegenwind maar mag het nog eens wa voor de wind gaan langer dan een week, vraag ik mij af? gullie zijt allemaal goeie mensen ik weet da en ik laat mensen dat ik waardevol vind ni zomaar in de steek maar NU ist tijd voor RUST ik kan ook maar zoveel verhalen aan en situasies en honger en heel de bedelarij van konstant afhankelijk te zijn van anderen voor te eten en te bellen en dan die fukking kaos in de wereld help mijn stoppen en dan iedereen die aandacht wil en ene en ene en ene ene en..... ge kuntet U ni voorstelle ik ben zo koppig in totale weigering bijkans er kan nog een schepje bij maar totale weigering en wa kunde van zo ne mens verwachten? gensters in alle richtingen drive impuls opstanding en al die angstige reaksies en verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen shit ik ben gene guru gij zijt da iedereen maar ni alleen met mij en vooral nonnavigasie automatiese piano zo ene die vanzelf partituur speelt in weet ik hoeveel dimensies en dan merken dat uw vingers perfekt op de toetsen meevolgen ik heb geen kontrole gij ook ni antikunst duchamps dada maar brutaal voorwaarts persoonlijk ja en so what wat als de psichologie nu eens integraal in de kunst kan uitgesproken worden pleeg ik dan soms geen goeie performans life is performance en everybody knows the scene is dead enneenneja en? paradoks integrasie van waanzin in techte leven achtergrond die de voorgrond bepaalt normale mensen op de voorgrond kunstenaars, psichiaters en psichiatriese pati¨¨enten in de achtergrond lang leve Frits Perls de man van de gastaltterapie daar ligt te kunst te doen zonder uitleg alles radikaal openbreken bevrijding katarsis radikaal brutaal de Weigering in anders komplete ondergang in en gedaan waar denkt ge dat we in dezen tijd toegekomen zijn? nul of één en geen grijze zone tussenin politics of liberation = dialectics of liberation no time to waste en toch NU rust dààr zit ik op te broeden alles killerants die heel de planeet veroveren dimensie? i don't know maar kunst als een virus d'erin ART IS A VIRUS los in de modale wereld inboren d'erin en ni d'ernaast natuurlijk ben ik hier nog natuurlijk de roddel de paniek de waanzin Gent Anwterpen Bujumbura What does it matter? Wa maakt et uit?! kunst is een virus ART IS A VIRUS misschien traag misschien snel brandhaarden over het wereldwijd net: weet ge wel netwerken? de wereld rond ART IS A VIRUS frekwensies konsekwensies meer is minder implosie is eksplosie en ik moet mij aan jou of anderen daarvoor verantwoorden als kapitein van het schip fuck iedereen is kapitein van dit schip des te meer als het storm op zee is hier en nu aksie nietaksie komplete weigering gegroet lieve lezers x Erwin (LAN is Local Area Network, Be Lan Ko)
... by BE Lan KoComments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?