<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, December 16, 2003Freud's relaxation therapy... .

de geestigheid is het vermogen dat een konflikt met het onbewuste vermijdt, dankzij het scheppen van een kompromisvorming, die nu juist het geestig gezegde is

VERTROUWDE VREEMDHEID

ook de taal is het oord van een konflikt waarin het bewustzijn en het onbewuste, de identiteit en de differensie in botsing komen: het geestig gezegde is dus een kompromisvoorstelling tussen de Ik+impuls die erop gericht is de taalvoorstellingen te bewaren en de tegengestelde drang, gericht op hun

ONTBINDING

Freud merkt op dat de estetika zich liever bezighoudt met onderwerpen die beantwoorden aan positieve gemoedstoestanden, zoals het schone en het sublieme: ze beperkt aldus de sfeer van haar belangstelling, die zich ook tot die aspekten van het voelen zouden moeten uitbreiden, die door negatieve gemoedstoestanden gekenmerkt worden, zoals juist in het geval van het

UNHEIMLICHE

een eerste bron van het unheimliche zou het vermoeden kunnen (kunnen) (kunnen) zijn dat een schijnbaar bezield wezen in werkelijkheid een automaat zou zijn en omgekeerd, dat een anorganiese entiteit waarlijk levendig zou

LIJKEN

meer in het algemeen worden die gebeurtenissen als unheimlich ervaren die angsten uit de kindertijd doen herleven of die ons vertrouwen in de identiteit der levende wezens in gevaar brengen, zoals de dubbelganger en in het algemeen de verdubbeling van karakters, lotsbestemmingen,

HANDELINGEN

hieruit trekt Freud de konklusie dat het wezen van het unheimliche niet in het nieuwe moet gezocht worden, maar in de

HERHALING

herhaling herhaling herhaling, zelfs in die bijzondere soort ongewilde herhaling die door hem gedefinieerd wordt met de uitdrukking 'herhalingsdwang', kortom in een verschillende

HERHALING

deze is de grootste differensie, de ervaring die het verst verwijderd is van de identiteit: niet de absolute vreemdheid, maar een

VERTROUWDE VREEMDHEID

die in ons verleden geworteld is, die tegelijkertijd zichzelf en niet zichzelf is

WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGTWANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKLIJKEHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGTWANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKLIJKEHEID VERVAAGT
WANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKELIJKHEID VERVAAGTWANNEER DE GRENS TUSSEN VERBEELDING EN WERKLIJKEHEID VERVAAGT

(met dank aan de Noorman en plagiaat uit 'de esthetica van de twintigste eeuw van Mario Perniola nog eens vertaald door Annie Reniers VUBpress ISBN 90 5487 187 3 NUGI 611 t'ismoa da'getweet)

... by Miles Away
Comments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?