<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, May 12, 2004Open brief : De Coninckplein  Beste,

Een aantal mensen (zie hieronder P.S. ) kwamen op 6 mei samen om de volgende open brief (zie onderaan) op te stellen. De bedoeling is om de aandacht te vragen voor de situatie op het De Coninckplein en om met de open brief naar de media te werken. Indien je wil ondertekenen, stuur een bericht naar Edwin Delanoeye ( edelanoeye@hotmail.com) en vermeldt je volledige naam en eventueel uw organisatie of hoedanigheid . Wil je meer doen? Je bent welkom op de volgende (werk)vergadering op het DeConinckplein ( afspraak voor Café Karibu) op dinsdag 11 mei van 18u tot 20u.

Vriendelijke groeten,

Jos Geudens

P.S. : Eerste ondertekenaars : Koen Calliauw (onafhankelijk districtsraadslid), Frank Cool (De Ketelpatrouille), Philipe De Craene ( Volvox BAD), Edwin Delanoeye (Attac-Ronde van het Noord), Mieke Everts ('t Vlot), Jos Geudens (Attac-A'pen), Jan Van Buggenhout (De Ketelpatrouille), Tony van Montfoort (BAD) , Nico Volkeryck ( Groene Zelfstandigen ) , Dirk V.G. ( BAD ), Ahmed Ibrahim, Dame Diouf, Diane De Laet, Edouard Moubalu, Emmanuel Baulus, Frank Stappaerts, Guy Mennen, Hilde Gielen, José Jaspers, Mark Duyclos, Marijke, M atthieas Corteel, Marijke , Rik Hancké,


Open brief

Als mensen die wonen, werken en leven in Antwerpen Noord en samen met individuen en groepen die in deze wijken zeer uiteenlopende initiatieven ontwikkelen en/of eraan deelnemen, maken wij ons ten zeerste ongerust over een aantal recente ontwikkelingen in deze wijken. Ondermeer het gevoerde beleid rond het De Coninckplein baart ons zorgen. Het is een aangenaam pleintje geworden midden in het hart van " l' Anvers Africain ", een mooi voorplein van de nieuwe bibliotheek ook, dat vraagt om leven en invulling. Hier wringt nu net het schoentje. Enerzijds wordt in de pers een vrij negatief beeld opgehangen van het plein, vaak gebaseerd op mededelingen en uitlatingen van politiemensen die verantwoordelijk zijn voor deze wijken ( Cf. Gazet van Antwerpen, De Standaard van 6 mei ) en die het De Conickplein steevast verbinden met criminaliteit en overlast. Anderzijds praten ook officiële en minder officiële stadsgidsen die het plein bezoeken met de hen toegewezen groepen over het hoge criminaliteitsgehalte van het plein, daarbij weinig gehinderd door enige kennis van feiten, sociale achtergronden, gewoonten en gebruiken van de bewoners van de wijk en het plein. Ook in allerlei vormen van het wijkoverleg is de politie steeds aanwezig en worden de situatie en eventuele problemen in de wijk overwegend door een bril van criminaliteit- en overlastbestrijding bekeken. Als kers op de taart de politiebarak : zeer discreet pal voor de bibliotheek geplaatst. Misschien tempert dit het onveiligheidsgevoel voor sommige bezoekers van het plein. Voor haar bewoners en vaste gebruikers is dit een vorm van intimidatie. Daartegen wensen wij met klem te protesteren.

Met hetzelfde discours rond veiligheid en overlast wordt het mensen van - in casu - Afrikaanse origine, actief in de gemeenschappen op en rond het De Conickplein, er vaak ook levend en werkend, verboden om nog een feest te organiseren op het plein. De aanvraag van de voorzitter van een Afrikaanse zelforganisatie om een feest te organiseren op het De Coninckplein op 5 juni, goedgekeurd door de cultuurcel van het district Antwerpen, werd negatief beoordeeld door de politie. Een vertegenwoordiger van een andere
Afrikaanse zelforganisatie kreeg op het wijkoverleg van 28 april in het Permeke gebouw - waar culturen elkaar ontmoeten staat te lezen op de gevel, je moet net boven de politiebarak kijken - te horen dat er geen enkele organisatie nog toelating krijgt om een feest te organiseren op het plein. Dat 'privilege' komt nu exclusief de Zomer van Antwerpen toe met de overigens zeer gesmaakte en gewaardeerde woensdagavondconcertjes tijdens de maand augustus.
Maar mensen die actief zijn, georganiseerd zijn in zelforganisaties en met hun gemeenschap een leven hebben op en rond het plein, wordt dit verboden. Is dit op initiatief van de politie ? Dat kan dit onze ongerustheid over de ontwikkelingen in deze stad en wijken enkel maar voeden. Het ligt niet binnen het takenpakket van de politie om een beleid rond een plein vorm te geven. Is dit een raadsbesluit ? Dan neigt dit naar racisme van overheidswege. En zeker naar de geest van de wet is hier sprake van een schending van burgerlijke vrijheden. Ook hier wensen wij met klem te protesteren en vragen de onmiddellijke intrekking van het adhoc politiereglement/raadsbesluit ? dat - Afrikaanse - mensen en organisaties verbiedt op het plein waar zij wonen, leven en werken, dat zij frequenteren, nog feesten te organiseren.

Tegenover het gevoerde discours en de repressieve beleidspraktijk stellen wij een emancipatorische aanpak voor, mét de mensen die in de wijk en op het plein leven, wonen en werken. Een aanpak voor een levendig plein, waar àl haar bewoners, ongeacht hun sociale situatie en hun afkomst, zich veilig en aanvaard weten. Met bibliotheekbezoekers en -personeel. Met zwarte, blanke, Aziatische en Maghrebijnse horeca uitbaters. Kortom, met alle mensen die de veelzijdige charmes - die het De Conickplein, ondanks alle negativisme erom heen, steeds heeft gehad - hebben gemaakt en weten te smaken en appreciëren.View/Post Comments via documentrootComments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?