<$BlogRSDUrl$>

Monday, June 21, 2004een petitie - een bezinning Als we nu eens zouden stoppen met politieke partijen publisiteit te geven? Te weten dat één welbepaalde partij elk jaar gemiddeld zes keer zo veel geld uitgeeft aan reklame, hetzij propaganda dan eender welke andere partij... Dan is het toch logies dat zij zich even suksesvol als kokakola beginnen verkopen? Of niet soms? Of heeft de heer Patrick Jansens bvb. dat nog niet begrepen? Ik vind deze petisie persoonlijk debiel. Zo gaan we het ni opgelost krijgen. Bestaat er wel iets zoals opkomende onverdraagzaamheid? Of vinden we dat beeld gewoon uit? Kreëren we zo zelf niet het probleem? In plaats van de oplossing te formuleren? We zouden 'simpelweg' het beeld van verdraagzaamheid kunnen versterken!!!!!!!!!
VISUALISEREN noemen we dat*

http://www.nymphaea.org/~goddess/visualiseren.html

http://www.abc-van-meditatie.nl/productdetails.asp?si=2700&m=h250 (Creatief visualiseren (Shakti Gawain)

http://home.wxs.nl/~brouw724/Assagioli.html

http://www.magicalpath.net/writings/psychosynthesis_notes4.htm

http://www.magicalpath.net/Tips voor omgang met de pers*

http://www.cultuurnet.be/front/inhoud/detail.jsp?id=34723Hoe aksie voeren? Hoe kan één individu of een groep individuen een wereld van verschil uitmaken?

"Nonviolent resistance ... is based on the conviction that the universe is on the side of justice. Consequently, the believer in nonviolence has deep faith in the future.

This faith is another reason why the nonviolent resister can accept suffering without retaliation. For he knows that in his struggle for justice he has cosmic companionship."
(Martin Luther King)

http://www.consciouschoice.com/culture/civildisobedience1411.html

http://www.consciouschoice.com/cc1706/index.html

Gandhi disliked the words and idea of "passive resistance". He preferred the term Satyagraha - a combination of satya (truth-love) and agraha(firmness/force). It is the "the vindication of truth not by infliction of suffering on the opponent but on one's self ."

That is the essence of proactive civil disobedience. Consider his own words:

"If man will only realize that it is unmanly to obey laws that are unjust, no man's tyranny will enslave him."

"Nonviolence is the law of our species as violence is the law of the brute. The spirit lies dormant in the brute, and he knows no law but that of physical might. The dignity of man requires obedience to a higher law - to the strength of the spirit."

"You have to stand against the whole world although you may have to stand alone. You have to stare in the face the whole world although the world may look at you with blood-shot eyes. Do not fear. Trust the little voice residing within your heart."

"Forsake friends, wife and all; but testify to that for which you have lived and for which you have to die."


from:

http://quicksitebuilder.cnet.com/sartrejp/varyingverity/id12.html

For example, Mohandas Gandhi outlined the following rules:

'A satyagrahi, i.e., a civil resister, will harbour no anger.
He will suffer the anger of the opponent.
In so doing he will put up with assaults from the opponent, never retaliate; but he will not submit, out of fear of punishment or the like, to any order given in anger.
When any person in authority seeks to arrest a civil resister, he will voluntarily submit to the arrest, and he will not resist the attachment or removal of his own property, if any, when it is sought to be confiscated by authorities.
If a civil resister has any property in his possession as a trustee, he will refuse to surrender it, even though in defending it he might lose his life. He will, however, never retaliate.
Non-retaliation includes swearing and cursing.
Therefore a civil resister will never insult his opponent, and therefore also not take part in many of the newly coined cries which are contrary to the spirit of ahimsa.
A civil resister will not salute the Union Jack, nor will he insult it or officials, English or Indian.
In the course of the struggle if anyone insults an official or commits an assault upon him, a civil resister will protect such official or officials from the insult or attack even at the risk of his life.' from:

http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_disobedience

http://www3.unesco.org/iycp/uk/uk_visu_projet.asp?Proj=00287
(THE GANDHI BRIDGE OF UNDERSTANDING)

http://www.ignca.nic.in/asp/showbig.asp?projid=ritu

http://www.ignca.nic.in/

http://perso.wanadoo.fr/revue.shakti/kyoga.htm
(Le Kriya Yoga)

http://www.karmawhammy.com/Index.htm
(GANDHI asking for KRIYA YOGA initiation - the Fastest Path to God)"First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win".

Gandhi

(from: http://www.mmmanager.org/mailinglists/mymediamanager/archive/2004/2004-05/1083840687790
and see (if you like building sites revolutionary...)
http://www.mmmanager.org/)

en tot slot toch even dit raken:

Manu Ruys in De Tijd van 26 april: "In een parlementaire democratie moeten alle meningen, ook de politiek meest aanvechtbare, aan bod kunnen komen. De Belgische machtselite aanvaardt dat blijkbaar niet. Zij poogt de separatistische partij financieel droog te leggen en op termijn uit te schakelen, omdat zij van oordeel is dat het Blok staatsgevaarlijke opvattingen verkondigt. Het is gênant te moeten vaststellen dat magistraten zich lenen tot medewerking aan een politieke wurggreep. Een partij dient met argumenten te worden geconfronteerd, zij mag niet met gerechtelijke straffen worden afgedreigd. Gedachten en meningen mogen nooit strafbaar zijn. Alleen daden kunnen dat zijn. (...) De burger die niet blind of dom is, ziet ook wat er gebeurt. Hij walgt van manoeuvres en manipulaties. Dat de Franstalige partijen en media unaniem, arrogant en triomfantelijk de veroordeling toejuichten, zal de argwaan in de Vlaamse opinie alleen maar aanscherpen. Weerzin kan een element zijn dat het stemgedrag mede beïnvloedt. De antiracismewet en het Gentse arrest zouden uiteindelijk kunnen werken als een boemerang". Benieuwd wat dat op 13 juni zal geven, en vooral welke metamorfose het Blok na 13 juni zal ondergaan.

uit: http://lvb.net/item/379

http://www.paxchristi.be/verdraagzaamheid.htm

http://aivpc41.vub.ac.be/standpunten/uploads/hoofddoek.pdf

http://corporate.skynet.be/huveneershingene/huveneershingene/school%20voor%20verdraagzaamheid.htm
(School voor verdraagzaamheid)

http://www.uvv.be/uvv5/pub/cante/vdzheid/pdf/v4257.pdf
(Op weg naar verdraagzaamheid)

When we wear mourning for a king of Sweden, Denmark, England or Prussia, do we say that we are in mourning for a damned soul that is burning eternally in hell? There are about forty millions of inhabitants in Europe who are not members of the Church of Rome; should we say to every one of them, "Sir, since you are infallibly damned, I shall neither eat, converse, nor have any connections with you?"

from:
http://www.burgerschapskunde.nl/tol.html
(A Treatise on Tolerance door Voltaire (c. 1765)

Verdraagzaamheid


Wat meer verdraagzaamheid! Voorwaar,
De strijd wordt onbehaaglijk!
Ook wij zijn wel verdraagzaam – maar
De rest is onverdraaglijk!

P.A. de Génestet
(http://www.nederlands.nl/nedermap/poezie/poezie/38734.html?zoekresultaat=ja)

Ooit was er het noodlot, de straf van de goden, de beproeving van God. Nu is het de samenleving die onmenselijk is, het monster van agressiviteit dat door de wereld raast, de overheid die tekort schiet, de onzekere tijden en nog veel meer.

uit: Mededogen Als Verdraagzaamheid
(http://www.jikoji.be/eko/eko-091-100/eko09506.asp)

en dit is merkwaardig, maar wordt ook door mensenhanden opgetekend... misschien wat lastig voor linkse rakkers om te slikken, maar een deel van onze gedeelde realiteit:

JE HOORT TEGENWOORDIG VAAK DAT DE ISLAM
STAAT VOOR VREDE EN VERDRAAGZAAMHEID.
DIT WORDT JE NIET ALLEEN DOOR MOSLIMS VERTELD,
MAAR OOK DOOR WESTERSE POLITICI DIE WAARSCHIJNLIJK
NOG NOOIT DE KORAN HEBBEN VASTGEHOUDEN.
ALS JE WAT MEER OVER DE ISLAM WILT WETEN,
GA DAN EENS NAAR www.unn.ac.uk/societies/islamic/ .
HIERIN IS O.A. EEN VERTALING IN ENGELS VAN DE
KORAN TE VINDEN.

uit: http://www.kutwereld.nl/KORAN.HTM

http://www.kutwereld.nl/

GELOOF IS DE VRIJWILLIGE CELSTRAF VAN HET VERSTAND
(MULTATULI)

MAAR:
De Islam zelf maakt duidelijk onderscheid tussen drie groepen mensen: moslims, schriftbezitters (joden en christenen: zij geloven immers in dezelfde God als de moslims) en ongelovigen. Volgens de Koran behoort een moslim verdraagzamer te zijn ten opzicht van schriftbezitters dan tegenover ongelovigen (die bestreden dienen te worden omdat ze geen recht van bestaan hebben).
(http://www.dlinde.nl/woordenboek/islam.htm)

EN VERDER:
Islam predikt: Verdraagzaamheid, Vrede, Rationaliteit en Inspiratie.
(http://www.faaiin.nl/)

Meester Eckhart: fragment uit een preek over Mattheus 5: 3
Toen ik me bevond in mijn eerste oorzaak, had ik geen god, en daar was ik de oorzaak van mijzelf; daar wilde ik niets, noch begeerde ik iets, want ik was een leeg zijn en een onderkenner van mijzelf in het genot van de waarheid. Daar wilde ik mijzelf en wilde niets anders; wat ik wilde, dat was ik, en wat ik was, dat wilde ik, en hier stond ik van God en van alles leeg.

Maar toen ik uit vrije wil uitkwam en mijn geschapen zijn ontving, toen had ik een god; want voordat de schepselen er waren, was God niet God, maar Hij was die Hij was. Maar toen de schepselen ontstonden en hun geschapen zijn ontvingen, was God niet god-in-zichzelf, maar was Hij God in de schepselen.

Meester Echhart (ca. 1260-1328): Over God wil ik zwijgen.
Uitgave: Historische Uitgeverij, Groningen (2001)
(http://www.vomhimmelhoch.nl/VHhModDevMei2004.html)

http://www.remonstranten.org/land/dossiers/grenzen.pdf

De passage in de koran over verdraagzaamheid is nobel genoeg: 'O mensen wij hebben u als man en vrouw geschapen en als stammen en volkeren opdat u elkaar leert kennen. De beste onder u voor God is de meest godsvruchtige.'
(http://www.geocities.com/fortuynistischnieuwsblad/hafidbouazza02032002.html)

Alles wat je ooit over de islam
en de ramadan wilde weten,
maar nooit durfde te vragen...

uit:
http://www.schoolzonderracisme.be/vormpublic/brochure_islam.htm

De laatste tijd wordt de rust in het tolerante Nederland regelmatig verstoord door imams die grievende uitspraken doen over homoseksuelen. Imam Khalil El-Moumni uit Rotterdam, enige tijd geleden ingevlogen uit Marokko nadat hem daar het preken was verboden, ontvouwde zijn denkbeelden in een tv-programma dat de toenemende agressie tegen homo’s door jonge allochtonen aan de kaak stelde. “Homoseksualiteit is een ziekte die verderfelijk is en besmettelijk kan zijn. Homo’s zijn een gevaar voor onze jongeren en de samenleving.” Onlangs poogde een andere imam de Koran te verklaren door de doodstraf met homoseksualiteit in verband te brengen. Zijn uitleg leidde tot grote commotie. Werd vijftig jaar emancipatiewerk hier in één klap ongedaan gemaakt? De imam krabbelde terug en bood zijn excuses aan, maar het kwaad was al geschied.
Moeten we niet gewoon onze schouders over dit soort ontboezemingen ophalen? Het is verleidelijk. Homo’s in Nederland moeten tegen een stootje kunnen, ze bijten wel van zich af. Maar een dergelijke houding miskent dat er grote verschillen tussen homo’s zijn. Niet alle homo’s staan hun mannetje. Jonge homoseksuele allochtonen kunnen geen kant op. Thuis verwerpen hun ouders homoseksualiteit. Op school heerst een homovijandige sfeer. En de imams geven hun de laatste trap na. Hulpverleners signaleren dat jongensprostitutie toeneemt en dat jonge allochtonen daarin oververtegenwoordigd zijn. Hoe dieper homosekualiteit in de taboesfeer wordt gedrukt, hoe groter de kans dat jongeren met hun seksuele identiteit in de knoop raken.

De Koran is onlosmakelijk verbonden met de toenmalige geschiedenis, waarin hij geschreven werd. Een hedendaagse islamitische Voltaire zou stellen dat de Koran rationeel geïnterpreteerd moet worden, ontdaan van vooroordelen. En zo hoort ook de positie van homoseksuelen met de kennis en ervaring van deze tijd bekeken te worden. We weten inmiddels dat homoseksualiteit geen verderfelijke ziekte is die de doodstraf verdient, maar een andere uitingsvorm van liefde is, genetisch bepaald. De uitleg van de Koran dient daarop aangepast te worden. Liefde tussen mensen, van welk geslacht dan ook, is de bron van alle geluk en een bouwsteen voor een hechte samenleving. Pas als dat besef doordringt bij de meerderheid van de moslims, zal het mogelijk worden homoseksuelen als gelijkwaardig te beschouwen

uit:
http://www.borisdittrich.nl/article.php?sid=78en dan weer eens wat anders...

http://forum.politics.be/viewtopic.php?p=526970In 624, dat is jaar twee van de islamitische tijdrekening, de hidjra, breekt Mohammed met het jodendom. Hij verandert plots de gebedsrichting. Tot dan toe werd het gebed verricht in de richting van wat genoemd werd al-Masdjid al-Aqsa, de verst afgelegen gebedsplaats. Men noemt dat Jeruzalem maar in feite is dat de tempel van Salomon waarover Mohammed vage geruchten gehoord heeft, waarschijnlijk van joden die in Mekka handel kwamen drijven of tijdens zijn karavaantochten naar Syrië.

Na die breuk pakt Mohammed de joden ook lijfelijk aan. Twee van de drie joodse stammen heeft hij verbannen en hun goederen geconfisqueerd. En na het beleg van Medina door de Mekkanen, in 627, overkomt de derde stam een erger lot. De mannen worden gedood, de vrouwen en kinderen als slaven verkocht. Met andere woorden: er is een serieuze anti-joodse actie geweest van de profeet, waarbij Mohammed zich volgens onze morele maatstaven nogal onbarmhartig heeft getoond tegenover de joden.

Onder de tweede opvolger van de profeet, Omar, werden de joden en ook de christenen, verdreven uit het Arabische schiereiland dat als het ware als een grote moskee beschouwd werd. En sindsdien kunnen joden en christenen in landen als Saudi-Arabië en Jemen geen onroerende goederen verwerven of een definitieve verblijfsvergunning krijgen.

- De islam noemt zichzelf nochtans zo tolerant.

De islam is dat niet, want de islam kan en mag dat niet zijn. Wanneer de islam andersdenkenden op gelijk niveau zou plaatsen en hun opvattingen als geldig voor discussie aanvaarden, zou dat eigenlijk al een blijk zijn van twijfel aan het geloof van de islam en een begin van ongeloof.

uit:
http://www.geocities.com/fortuynistischnieuwsblad/interviewurbainvermeulen21022004.html

pfffffffffffewwwww... sommige mensen duikelen hier zò dus in, hé?!

en ook dit:

Iedereen heeft recht op een tolerant en humaan bestaan, ook vrouwen
in een Moslimland. Als we militair ingrijpen in Kosovo in de naam van
de mensenrechten en de veiligheid van de etnische Albanezen, dan
moeten we als wereldburgers zeker geweldloos protesteren tegen de
onderdrukking, moord en rechteloosheid van vrouwen onder het bewind
van de Taliban.

uit:
http://www.femistyle.be/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Number=13232&page=0&view=collapsed&sb=6&o=&fpart=1

dan weer op een andere zijde...

Op 14 juni verschijnt het eerste boek van Tarik Fraihi met de titel 'De smaak van ongelijkheid. Een andere kijk op de multiculturele samenleving'.

uit:
http://www.kifkif.be/
(=== Welkom op Kif Kif, de interculturele site van Vlaanderen ===)


Droom je ervan films te maken, te fotograferen, of verhalen te schrijven?

Veel allochtone jongeren bruisen van het artistieke talent, maar bereiken jammer genoeg te weinig het brede publiek. Kif Kif (www.kifkif.be) wil hierin verandering brengen en geeft zoveel mogelijk mensen een unieke kans om het artistieke podium te betreden. Rond het thema 'de multiculturele stad' organiseert Kif Kif een wedstrijd voor film, fotografie en essay. Voor wie vooraf nog behoefte heeft aan een intensieve training: voor de drie disciplines zijn er workshops voorzien.

Wie kan deelnemen?

De workshops en de wedstrijd staan open voor iedereen met allochtone roots, voor iedereen dus waarvan minstens één grootouder buiten West-Europa werd geboren. Om aan de workshops te kunnen deelnemen, moet je wel tussen 16 en 30 jaar zijn. Voor de wedstrijd zijn er geen leeftijdsbeperkingen

http://www.kleurdekunst.be/sec/

Wat is en doet WIT?


--------------------------------------------------------------------------------

WIT is een burgerbeweging die in Februari 1995 in Vlaanderen werd opgericht met als doel de invoering van de directe democratie op alle Belgische bestuursniveau's. In 1999 volgde de oprichting van de Nederlandse afdeling: het Referendum Platform, die beoogt om de directe democratie in te voeren op alle bestuursniveau's in Nederland. WIT is ook de zusterorganisatie van Mehr Demokratie, die de invoering beoogt van de directe democratie in Duitsland.

Directe democratie is een vorm van democratie, die de momenteel bestaande, zuiver vertegenwoordigende democratie, uitbreidt met rechtstreeks beslissingsrecht door de burgers.

WIT wil met alle wettige actiemiddelen deze broodnodige verdieping van de democratie helpen bereiken.

WIT is geen politieke partij. Een politieke partij is een organisatie, die standpunten inneemt over alle mogelijke maatschappelijke thema's (meestal vanuit een bepaald wereldbeschouwelijk uitgangspunt) en streeft naar verwerving van politieke macht om die standpunten te verwerkelijken. WIT neemt geen standpunten in over het geheel van de maatschappelijke thema's en wil evenmin politieke macht veroveren. Het uitgangspunt van WIT is dat politieke macht niet moet worden veroverd door organisaties, maar moet worden overgedragen aan de burgers. De mensen zijn soevereine wezens die in democratisch overleg moeten kunnen besluiten hoe maatschappelijke vraagstukken kunnen worden opgelost. Momenteel bestaat in ons land geen middel om dit democratisch overleg en deze directe democratische besluitvorming te realiseren. Deze middelen moeten worden ingevoerd.


Kort overzicht van onze acties en doelen
WIT heeft tot doel de invoering van de directe democratie, het burgerinitiatief en het referendum in Europa, België en Vlaanderen.

De vereniging ijvert dat naast het parlementair wetgevend initiatief ook het burgerinitiatief grondwettelijk mogelijk wordt.

Onderzoek, archief rond directe democratie, publicaties, boeken, debatten, studiedagen, opleidingen, websites, symposia en voorlichting

Contacten te onderhouden met zowel lokale als mondiale gelijksoortige bewegingen.

Overtuigen en engageren van politieke partijen, intelligentsia, individuen en mandatarissen, NGO's, burgerbewegingen, drukkingsgroepen

Deelname aan betogingen en uitdelen van pamfletten

Petities en e-mail acties

uit:
http://www.wit-be.org/watiswit/index.html

http://www.wit-be.org/

Om het katholiek varkentje eens en voor altijd te wassen
zal Animo met spirit
bij het Centrum voor gelijke Kansen en Racismebestrijding
eveneens klacht neer leggen tegen heel het Vaticaan,
tegen de uitgevers van discriminerende schriften
zoals de kleine en de nieuwe cathecismus,
tegen schrijvers en verspreiders van de brieven
aan de Christenen van Korinthië.
tegen de zogenaamd Heilige apostel Paulus
tegen de vervalsers van Stenen Tafelen.
tegen Moeder Theresa, tegen George W. Busch en tegen
alle andere kwezels en pilaarbijters
die hun mond nog te ver durven open te doen.

Moeder Theresa?
http://home.tiscali.be/sterikabv/stof11.htm
(gaat eigenlijk over: Loge in Belgisch regering)

Het Vlaams Blok teert duidelijkbijna exclusief en platvloers op destructieve neigingen. Ze zijn echter niet alleen en dat maakt het bijzonder moeilijk.

Iedereen islamoloog.
******************

Het meest bevreemdende in de huidige discussies rond de islam is dat er velen zijn die precies weten, of beweren te weten, waar die godsdienst voor staat, maar toch hun neus ophalen voor de lectuur van de geloofsbronnen. Het is alsof men zijn geloof in Jezus Christus proclameert maar de evangeliën als onzin beschouwt. Het resultaat is dat men die moslim (of christen) als een ‘goede’ moslim (of christen) beschouwt die er dezelfde mening op nahoudt als men zelf heeft, en wel in naam van het dynamische karakter dat eigen zou zijn aan godsdiensten. Erg logisch lijkt mij dat niet en wel omwille van één opvallend kenmerk dat godsdienst van filosofie onderscheidt: waar filosofie voortschrijdt in een onophoudelijke dialoog, beschikt godsdienst over een onvoorstelbaar groot regressief vermogen.

Het gevolg is dat steeds weer de neiging ontstaat om de juistheid van de eigen positie in het heden goed te praten aan de hand van een eigen interpretatie van de geloofsbronnen, die meestal bestaat uit selectieve lezing. Precies omdat dit regressieve vermogen zo gevaarlijk kan zijn – het zionisme bewijst het – is het belangrijk de beweringen van wie zich op een godsdienst beroept te toetsen aan diens eigen geloofsbronnen. In het geval van de islam betekent dit in de eerste plaats de lectuur van de Koran, in de tweede plaats van de Hadith, de neergeschreven traditie rond het leven van de profeet.

Wat merken we als we dat doen? Dat er veel fabeltjes in omloop zijn. Zo onder andere het fabeltje, herhaald door Marijke Snoeck als zou de islam de eerste godsdienst zijn die andersgelovigen fatsoenlijk behandelde. Godsdienstige verdraagzaamheid was in de Oudheid algemeen, mevrouw, en nam meestal de vorm aan van syncretisme, versmelting van gelijkende godenbeelden. De drie monotheïstische godsdiensten hebben daar historisch een einde aan gemaakt en de religieuze onverdraagzaamheid ingevoerd. Voor de klassieke joden (en nogal wat orthodoxen of chassidim vandaag) waren alle niet-joden gojim, wat zoveel is als ‘ongedierte’. Voor de vroege christenen waren alle niet-christenen demonenaanbidders, en dienden hun praktijken verboden te worden.

Moslims namen krek dezelfde houding aan, behalve voor de ‘mensen van het boek’, de christenen en joden. Mohammed erkende theoretisch dat zij een eigen openbaring hadden ontvangen die weliswaar minder goed was dan de zijne, maar die acceptabel was. Daarom waren zij dhimmi, ongelovigen die geduld werden op voorwaarde dat zij een speciale hoofdelijke belasting betaalden (jizyah) en hun geloof niet openlijk demonstreerden. Daarom is kerkenbouw in de meeste islamitische landen ook verboden, net als processies, het tonen van kruisbeelden enzovoort. Via de belastingen sloeg Mohammed – goede koopman als hij was – daar echter een slaatje uit. Om dezelfde reden stonden de Arabieren later de christelijke bedevaarten naar Jeruzalem toe.

uit:
http://www.kifkif.be/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1512

en als finale kaskraker:
http://www.vlos.be/paginas/pdf%202002/deel%201vloskrant%20september%20oktober%202002.pdf

om uw ogen maar eens verschillende richtingen te doen uitgaan...shared by : de antistresspoweet


Comments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?