<$BlogRSDUrl$>

Thursday, June 17, 2004kleuren verboden  Perstmededeling.


Maandag 14 juni werden Lieve Stallaert ( districtsverantwoordelijke
cultuur
voor het district Antwerpen) en ondergetekende als woordvoerder van
het
feestcomité, uitgenodigd voor een gesprek met dhr. Burgemeester
aangaande
het feest op 19 juni op het De Coninckplein. Het district keurde deze
aanvraag goed en ondersteunde ze moreel en financieel. Enkele uren
voor de
ontmoeting met de Burgemeester was ons schriftelijk medegedeeld dat
door hem
geen toestemming verleend zou worden voor het feest. De Burgemeester
wilde
enkel zijn beslissing toelichten.

Het feestcomité betreurt deze beslissing ten zeerste. Het beschouwt
deze
negatieve beslissing als een gemiste kans. Hiermee wordt een zeer
slecht
signaal gegeven aan groepen van mensen van Afrikaanse en Vlaamse
origine die
via een cultureel evenement, samen en op een positieve manier de
multiculturele samenleving mee vorm willen geven.

Als antwoord op deze voor ons onbegrijpelijke gang van zaken, zeker
tegen
het licht van de voorbije verkiezingsuitslag, kondigt het
feestcomité de
ABC-parade aan. Deze ABC-Parade, een wandelend feest zeg maar, zal
vertrekken van het De Conickplein en zich via de Grote Markt
richting St.
Andries begeven alwaar we zullen verbroederen met de feestvierders
op de St.
Andriesplaats.

Met deze ABC-Parade ( Afrikaans Belgisch de Coninckcomité ) willen
wij
uitdrukking geven aan het grote ongenoegen dat leeft op en rond het
plein
over het feestverbod. Dit verbod geldt voor alle individuen en
organisaties,
de Zomer van Antwerpen uitgezonderd. Ook zij echter krijgen
restricties
opgelegd bij de organisatie van hun feesten, dit jaar 4-maal op
donderdagavond in augustus. Verder willen wij hiermee een duidelijk
signaal
geven omtrent de vertrouwensbreuk die is ontstaan tussen het
college, in't
bijzonder de burgemeester en delen van de Afrikaanse Gemeenschap :
een
vertrouwensbreuk die alleen maar aangescherpt wordt door het gevoerde
politiebeleid op en rond het plein.

De ABC-parade dus : het recht op vrije meningsuiting geconsumeerd in
een
kleurrijke feestverpakking, een wandelend protest dat de belaagde
grenzen
van de democratie ons gelukkig nog biedt. Een protest tegen het
verbod op
feesten op het De Coninckplein, een protest ook tegen het groeiend
racisme
en de groeiende onverdraagzaamheid.


We komen samen om 14.00 op het De Coninckplein. Na enkele verdichte
woorden
zal de ABC-parade zich vormen en vertrekken richting Grote Markt.
Onderwege
zullen korte pauzes gehouden worden om de voor het feest uitgnodigde
dichters alsnog de kans te geven hun woord ten gehore te brengen. En
zo gaat
het verder richting St. Andries , met woord en muziek, alwaar wij
ons onder
de feestgangers daar zullen mengen.
Namens het het feestcomité en de ABC-Parade

Edwin Delanoeye
Comments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?