<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, October 13, 2004Brave new farmaceutica poetica 
Moeilijke peuter ?
Moeilijke kleuter ?
Moeilijke tiener ?

AH ! AD !
Doktersvoorschrift:
als uw kind te traag is
of weerbarstig ,niet compact straight prestatie/winstgericht
en op natuurlijke wijze wikt en weegt en niet gedwee,
niet naar moderne normen fatsoenlijk ja knikt en zwicht;
wel !!!!! we hebben geen tijd,niemand heeft tijd

geen tijd
geen tijd

tijd:
enkel voor bureaucratie en geld,
het aardse slijk,
RILATINE ER OP LOS !!!
de volgende common & middle class generation is toch maar de klos
We hebben geen tijd en
kinderen hebben ook geen tijd
om kind te zijn
Geen zondags kostuumke in plassen
en gewoon slijk
Neen,een mobiel telefonneke voor een vijfjarige
Dada mama,dada papa
ik gedraag me consumerend groot
maar weet niet goed
wat dat is
en zie ; papa en mama, in kapitaal-valse beloftes van westers bedrog,
in tranen,onrust,schuldgevoelens en gewroet
en nu moeten ze nog een pilletje voor me betalen
Relatine,dan presteer en concentreer ik me beter
en ben zo aangepast zoet

Dit dopamine-houdend pilletje
is een wondermiddel:
prestatie,concentratiegericht
en zo verslavend voor menig mondig gewicht;
Op langere termijn zoveel kinderen schade aangericht
De farmaceutica winsten
bewijst het ook grote diensten
met een jongere generatie
brains only ion:grotere winsten
Dopamine lijkt U onschuldig;
wel:het is een stof die ook in cocaine voorkomt
maar daar zwijgt men over
want cocaine is dan weer een hard-drug
en gebruikers zijn sociaal onaanvaarbare junks
maar Rilatine is welkom in ongeêvenaarde wondermiddelvaart !
Schizofrene kapitalistisce schijn
geeft geen genot
genotsmiddelen zijn uit den boze
onder de naam :geneesmiddel ;op grote schaal aan kinderen gegeven;
Wondermiddel in naam der der prestatiegerichtheid ,Relatine ,uitverkozen !


shared by : Wosky
gerilateerd:
Manipulating Creativity In the Name of HelpThe Citizens Commission on Human Rights (CCHR) is a non-profit, public benefit organization dedicated to investigating and exposing psychiatric violations of human rights. It also ensures that criminal acts within the psychiatric industry are reported to the proper authorities and acted upon.
Geneeskundepraktijk - Volksgezondheidsmededeling - Overdreven gebruik van Rilatine® bij kinderen. Methylphenidatum (Rilatine® )
Chemische gedragscastratie en doping DE pijlers van het huidig onderwijssysteem.
Fernand Haesbrouck

.artikelen


De precieze oorzaak van ADD en ADHD is nog steeds niet vastgesteld. Waarschijnlijk is het een combinatie van neurologische en fysieke "afwijkingen" versterkt dan wel afgezwakt door omgevingsfactoren. Ik zal ook de laatste zijn die het bestaan van ADHD ontkent. Wel ben ik een van de weinigen die van elk ADHD-nadeel ook de voordelen ziet.
Niet voor niets luidt de voetregel onder mijn e-mails al jaren: Ook zo... intens hartstochtelijk, chaotisch, origineel,
creatief, scherpzinnig, gevoelig, rechtvaardig, gedreven, avontuurlijk en energiek?
Voordat ik je wijs op een aantal recente onderzoeksresultaten, wil ik je graag wijzen op mijn persoonlijke kijk op ADHD. In tegenstelling tot wat doktoren je willen doen geloven, is ADHD in mijn ogen géén ziekte die behandeld moet worden met allerlei chemicaliën, maar een 'alternatief temperament' waardoor je wél een vergrote kans loopt erg ziek te worden, wanneer je levenslang te horen krijgt dat je niet deugt zoals je bent: dat je je moet aanpassen aan mensen die anders functioneren, dat je je eenzaam voelt, onbegrepen, niet gewaardeerd en gerespecteerd. Mede door hun grote gevoeligheid zijn mensen met ADHD meer dan gemiddeld bevattelijk voor depressies, angsten en persoonlijkheidsstoornissen. Onze stressvolle prestatiemaatschappij, waarin alles gebaseerd lijkt te zijn op afspraak, orde en doelmatigheid, is voor mensen als ik bijzonder tegennatuurlijk en dus moeilijk.
ADHD'ers die de kans hebben op te groeien met voldoende vrijplaatsen, stimulans en acceptatie, kunnen het heel ver schoppen! Voorbeelden te over vind je op de pagina over beroemde ADHD'ers.
De Sleutel: Informatie van de arts over Rilatine en ADHD
Big Brother?
via http://www.mugr.be/ned/N_down_brieven_adm.htm
via http://images.google.be


de geeft hierover echter geen informatie
a blog with a question adultadhd


en als ik me niet zo'n zorgen had gemaakt, had ik mijn eigen medicamentje kunnen aanmaken:

lachen is gezond
Dopamine

Pleasure
The dopamine neurons projecting from the VTA to the nucleus accumbens are believed to play an important role in "reward". Some investigators believe that when you experience pleasurable events, you can thank dopamine release in the nucleus accumbens for the reward experience. Cocaine and amphetamine both elevate dopamine levels in the brain. It is believed that the powerfully-reinforcing and rewarding properties of cocaine and amphetamine are due to this increase in brain dopamine activity. Of course, dopamine neurons did not evolve to mediate cocaine reward, but presumably evolved to mediate the reinforcing effects of natural rewards, such as food, water and sex. Drugs like cocaine and amphetamine presumably produce their reward effects by artificially tapping into this neuronal system that evolved to mediate natural reward processes.

ADHD only !!!


volgende keer: asperger


del.icio.us/tag/adhddel.icio.us/tag/pharmaComments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?