<$BlogRSDUrl$>

Friday, October 29, 2004linkin'puzzle actual "progress" (zotskappen) renting a place is sooooo euro -expensive

Louer une place est si cher

Een woonplaatsje huren is zo duur
...and if you,youngster find no work,no reasonable payed work you can sign an European Armee contract soon!

...en als jij,jongere geen werk vind,geen naar stijgende spilindex euronormen, dan kun je dra een contract van het Europese leger ondertekenen!

...et si vous ne trouve pas du travaille,du travail raisonablement payé, vous pouvez bientot
signer un contrat de l'armée Européenne

People are more easy in taking dying youngsters
if they signed a contract in a regular army ???????it was their own choise to sign ??????
Les gens prend mieux l'idée de jeunes mourent quand ils ont signé un contrat d' armée de métier. ??????C'était leur choix ????????
De bevolking is meer geneigd akkoord te zijn met stervende jongeren die een beroepsleger-contract toch zelf maar ondertekenden????was het hun keuze??????

You are only our bayonet meat
Jij bent enkel ons bayonetvlees
Vous etes rien d'autre que notre chair de baionnettePacifistisch alternatief:

In commune leven, kraakpanden

vivre en commune, squat

communes, squat
Het archief van de kraak- en actiebeweging in Nederland

shared by : Wosky(ö)
zotskappen
Originally uploaded by s0sl0.Comments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?