<$BlogRSDUrl$>

Sunday, February 06, 2005een ontdekking 


http://www.the-artists.org/ArtistView.cfm?id=239B6357-C5CF-11D4-A93800D0B7069B40


Henk PeetersBorn 1925, Den Haag, Netherlands. Zero group.
find similar artists: Sculpture / Objects Fluxus phaidon press: art book publisher art shops: lithography; etching; screenprint; exhibition poster

henk peeters
Henk Peeters is bekend als organisator en ideoloog vande Nulgroep, die van 1961 tot 1965 het Nederlands kunstklimaat beroerde. Peeters en de andere leden van de Nulgroep, Armando, Jan Hendrikse en Jan Schoonhoven, verklaarden de dagelijkse werkelijkheid tot kunst. Zij profileerden zich als objectieve afspiegeling van de realiteit met de Westerse consumptiemaatschappij als inspiratiebron. Daarbij gebruik makend van moderne, industriele materialen, die voorheen niet 'kunstig' werden geacht: plastic, schuimrubber, ribkarton, watten, koelkasten en auto's. Henk Peeters maakte schuimplastic schilderijen, pyrografieen (gebrande schroeivlekken in plastic of schuimrubber), reflectiedoeken (glasparels), watten- en harenobjecten, kunstgrasschilderijen en werkte met waterzakjes en waterplafonds. In zijn werk gaat het om de uiterlijke verschijningsvormen van materialen: composities van wattenbollen of veertjes brengen het poetische van het materiaal onder de aandacht. Werk van Henk Peeters bevindt zich in het Stedelijk Museum Amsterdam, het Van Abbemu!
seum in Eindhoven, het Centraal Museum in Utrecht, het Gemeentemuseum in Den Haag en in het Kruller-Muller Museum te Otterlo

http://www.kunstbus.nl/verklaringen/zero.html

In 1958 werd door Heinz Mack en Otto Piene de Duitse groep zero opgericht, de europese variant van ColorField Painting. Later sloot zich Gunther Uecker bij de groep aan. zero zou samen met fontana, Klein en Manzoni een essenti?le wending geven aan de Beeldende Kunst na 1955 in reactie op het Abstract Expressionisme waar Kleur, Compositie, handschrift, Expressie, spontaniteit en het onderbewuste uitgangspunt waren van het kunstwerk.Het woord zero is onder andere ontleend aan de aftelling bij de lancering van een raket.

De Zero-kunstenaars stelden zich ten doel een nieuwe Kunst te maken die zich richtte op de eigenschappen van het pure licht, de beweging, eenvoudige structuren en op het wit, als concentratie van licht.

Deze Kunst moest een belichaming zijn van het dynamische werkelijkheidsbesef en zou nieuwe vrijheden cre?ren.De NulgroepNederlandse groep beeldende Kunstenaars.De Nulgroep (naar analogie met het Duitse Zero) ontstond in 1960 uit de Nederlandse Informele Groep en werd opgericht door Armando, Henk Peeters en Jan Schoonhoven. Doelstelling was objectieve Kunst te bedrijven, D.w.z. Kunst die visuele informatie verschaft over de realiteit. Daartoe werden elementen uit de werkelijkheid ge?soleerd en in een nieuw verband geplaatst.

http://www.collection.daimlerchrysler.com/contemporary/01_04_newzero/newzero_01_e.htm

His credo, which also applies to the entire NEW ZERO exhibition, is "Radical modern art (historical avant-garde) us an un-endable project, expressing the desire for experimenting and the history of experimenting. My interest lies not so much in returning to history but in developing history. I see my work as a continuation of the radical modern art project."

Manzoni.

http://www.collection.daimlerchrysler.com/contemporary/01_04_newzero/newzero_02_e.htm

Sir William Ramsay (2 oktober 1852 - 23 juli 1916) was een Brits scheikundige.

Ramsay studeerde chemie te Glasgow en later ook te Heidelberg, bij Bunsen. Hij was achtereenvolgens profesor te Bristol en Londen.

In 1894 ontdekte Ramsay samen met Rayleigh het argon, dat zich tussen chloor en kalium bevindt in de tabel van Mendelejev.

Tussen 1895 en 1898 ontdekte hij helium, krypton en xenon.

Hij ontdekte daarmee een nieuwe groep van elementen. Deze groep werd bekend als de "nul" groep, vanwege de nul valentie van deze elementen. Deze nulgroep wordt ook wel de groep van de edelgassen genoemd, omdat alle elementen hiervan steeds gasvormig zijn en omdat ze niet of uiterst moeilijk verbindingen vormen met andere elementen.

Op basis van de eigenschappen van helium, argon, krypton en xenon deed Ramsay voorspellingen over het toen nog onontdekte neon.

In 1904 kreeg hij de Nobelprijs voor de Scheikunde.

http://nl.wikipedia.org/wiki/William_Ramsay

Neon is na helium het lichtste edelgas en gloeit oranje/rood op bij ontlading in een elektronenbuis. Net als een aantal andere edelgassen kan neon bindingen aangaan met fluor.

De collectie bevat schilderijen uit alle periodes in het werk van Armando: informele werken uit de jaren '50, NUL-werken uit de jaren '60, schilderijen met de vijand als thema uit de jaren '70,'Schuldige landschappen' uit de jaren '80 en recentere werken met bijzondere 'natuurlijke vormen' als onderwerp uit de jaren '90.

http://www.armandomuseum.nl/

Fascinatie voor geweld en kwaad bepaalt zijn werk van meet af aan.

In een weerbarstige, hermetische woordkeus die streeft naar uiterste essentie, in onderbrekingen, halve zinnen, in meerduidigheid, opvallende interpunctie en het vele wit dat de woorden omgeeft, worden de trekken van het kwaad zichtbaar.
http://www.armandomuseum.nl/img/upload/armando_ladder.jpg
http://www.armandomuseum.nl/img/upload/armando_dagboek.jpg
http://www.armandomuseum.nl/


IP blokken
De vervuiling neemt hand over hand toe. 's Morgens eerste de vuilnis uit mijn reactieding halen. Vies werk. Op de volgende pagina vind je al mijn IP blocks. Je kunt - in ieder geval als je Pivot gebruikt - die IP-nummers in een map gooien. Misschien hoef je dan minder poker te spelen.


http://www.zerohero.nl/


hier wel een gedicht van deze zerohero.nl dus


555
Gebruik het gezwollen lichaam van de drenkeling
Als reddingsboei voor de zingende westerling

Ik - actuele paria - heb geen geld overgemaakt
Want U zou het doen
We hebben beiden onze taak verzaakt
Ik nu en U toen

Wie zal ons niet dankbaar zijn
voor deze kolonisatie van de leegte en castratie van de pijn?

en dan dit mirakel:
Dylan Thomas vertaling
And Death Shall Have No Dominion
And Death Shall Have No Dominion
And death shall have no dominion.
Dead mean naked they shall be one
With the man in the wind and the west moon;
When their bones are picked clean and the clean bones gone,
They shall have stars at elbow and foot;
Though they go mad they shall be sane,
Though they sink through the sea they shall rise again;
Though lovers be lost love shall not;
And death shall have no dominion.

En Dood Zal Geen Thuis Vinden
En Dood Zal Geen Thuis Vinden
En dood zal geen thuis vinden.
Naakt in de dood zijn ze 1
Met de man in de wind en de halve maan;
Als hun botten zijn schoon gepikt en hun schone skelet verdween,
Zullen ze sterren hebben aan elleboog en voet;
Al worden ze gek toch zijn ze het wijzen
Al verzinken ze in de zee ze zullen weer herrijzen;
Al verloren geliefden liefde zal niet verloren zijn
En dood zal geen thuis vinden.

And death shall have no dominion.
Under the windings of the sea
They lying long shall not die windily;
Twisting on racks when sinews give way,
Strapped to a wheel, yet they shall not break;
Faith in their hands shall snap in two,
And the unicorn evils run them through;
Split all ends up they shan't crack;
And death shall have no dominion.

En dood zal geen thuis vinden.
Onder de stromingen der zeeën
Het lange liggen zal niet doen vervliegen;
Klapperende zeilen als golven komen
Aan het stuur geklonken breekt niemand
Vertrouwen in gevouwen handen breekt in twee,
En grote kwaden nemen hen mee
Splijt alles op maar breekt hen niet
En de dood zal geen thuis vinden.

And death shall have no dominion.
No more may gulls cry at their ears
Or waves break loud on the seashores;
Where blew a flower may a flower no more
Lift its head to the blows of the rain;
Through they be mad and dead as nails,
Heads of the characters hammer through daisies;
Break in the sun till the sun breaks down,
And death shall have no dominion.

En dood zal geen thuis vinden.
Geen meeuwen krassen hun oren
Of golven luid brekend op de kust
Waar een bloem bloeide zal geen bloem meer
Het hoofd bieden aan winderige regen
Al zijn ze gek en dood als nagels
Gezichten rammen door
Breken door de zon tot de zon verzinkt
En dood zal geen thuis vinden.

van dezelfde site

Comment: is spesiaal heb nog geen gedicht gevonden van nulgroep... is wel duidelijk anders ingesteld dan echt rond sirkels werken! oef...

en let vooral op slot: een ontdekking...
shared by : BlankO

readymade

shared by
willem plugge
Image Hosted by ImageShack.us


Comments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?