<$BlogRSDUrl$>

Saturday, April 02, 2005R.I.P.: Casa Chile Solidaridad y Desarrollo Antwerpen, 28 maart 2005
Mevrouw, Mijnheer,
Beste vrienden,

De meeste onder u weten wellicht dat vzw Casa Chile Solidaridad y Desarrollo de laatste jaren met zeer veel moeite en inspanningen telkens opnieuw de nodige middelen moest bijeen zoeken om haar doelstellingen verder te realiseren.
Het is altijd een moeilijke taak geweest, maar in de loop van de twee laatste jaren hebben de moeilijkheden en de problemen zich voor de vereniging opgestapeld: zware prefinancieringen van weddelasten, hoge intresten voor uitgestelde betalingen, achterstallige betalingen die maanden en jaren op zich lieten wachten, projecten die niet voor subsidiëring werden weerhouden of slechts op beperkte financiële steun konden rekenen.

Op die manier konden de aangegane engagementen niet verder worden gehonoreerd. Het ontbrak de vereniging gewoon aan de financiële middelen om nog langer in de werking te investeren. Hierdoor was het bestaan van Casa Chile niet enkel onverantwoord maar ook onmogelijk want Casa Chile was derhalve niet meer in staat om zijn doelstelling te realiseren.
Op 21 maart jl. heeft het bestuur en de algemene vergadering van de vereniging het besluit moeten nemen om de vereniging te ontbinden en om een vereffenaar aan te stellen.

Helaas komt hiermee een einde aan een indrukwekkend werk dat sinds 1978 gerealiseerd werd om asielzoekers, vluchtelingen, migranten en mensen zonder papieren voornamelijk uit Latijns-Amerika op te vangen en bij hun integratieproces te ondersteunen.

Bestuur en medewerkers betreuren deze ontwikkeling te meer daar vrijwilligers, medewerkers, directie en doelgroep in de afgelopen jaren en tot op het laatste met heel veel inzet, creativiteit en betrokkenheid de werking hebben uitgebouwd en ondersteund. Het bestuur hoopt vurig dat de taken die de vereniging op zich nam op één of andere manier een plek en onderdak zullen vinden bij een andere initiatief of dienst.

Hierbij wil het bestuur ook alle personen die in de loop der jaren de werking van de vereniging heeft ondersteund bijzonder danken. Zonder hen waren zovele jaren vruchtbaar werk onmogelijk geweest.

Met dank en vriendelijke groeten,

In naam van de heer Joris Rycken, vereffenaar,


M.Claude Gevaert

Om de vereffening zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt er

in
de lokalen van Casa Chile
Lange Beeldekensstraat 35
2060
Antwerpen


op zaterdag 2 april en zondag 3 april
van 14
u tot 17
u

een
ROMMELMARKT
georganiseerd


Te
koop :

bureaus computers, bureaubenodigdheden, boeken (Spaans en
Nederlands), tijdschriften uit Chili, koelkast, diepvries, keukenmateriaal,
kookpotten, glazen en keukenporselein, enz…

Comments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?