<$BlogRSDUrl$>

Sunday, June 05, 2005zerOEurozerOmOney .

Belgen kregen geen referendum
Belgian's got no referendum
Belgen hebben geen Eurostem
Belgian's people have no Eurovoice
Het parlement maakte de keuze over onze hoofden heen
The parliament made the choise and decided for us
JA JA beslisten zij
YES YES they decided

De fransen maakten de wijn
en de nederlanders gaven de kaas
The french made wine
and the dutch offered cheese
NEEN NEEN beslisten ze
NO NO they decided
NEEN iswat je't meest hoort in de straat
NO is what you hear most in the streets


sinds de invoering van de euro kost een pakje snoepies van voorheen 19 BeF eerst 62 eurocent;dezer dagen kost het 99 eurocent,about 40 BeF
since the euro a pack of candies of 19 BeF,in the beginning the price was
62 eurocent; these days the price is 99 eurocent,about 40 BeF

Alle prijzen verdubbelden haast of verdriedubbelden
like everything prices doubled, some even tripled.
Een kind van 8 merkt het zelfs
A child of 8 even notices this

De rijken worden rijker
The rich get richer
De armen worden armer
The poor get very poor and hopeless

16 years jawing blablabla,desinformation or none at all from politicians
16 jaar gekwebbel blablabla,misvormde informatie of helemaal geen van de politiecussen

voor de economie van wie ?
whom's economy ?
voor de economie in wiens voordeel ?
for whom's economical sake ?

de buitengrenzen van europa laten beschermen door een islamietische staat
terwijl er fundamentalistische martelaars met bommen rondlopen isdat ook wel oké ?
Is it also okay to give the protection of the outerborder of europe to turkey
while fundamentalistic martyrs run around ?

Europa is het oude westers continent
Europa is the old western continent
Greece gave birth to Democracy
Griekenland deed democratie het leven zien
But all we hear is blablabla economy
En al wat we horen is economie

while small factories and acient from one generation to another familyshops,country family bakeries etc
are forced to close by the new european laws on public health,lawson this,on that...
Most small familybusinesses don't have the money to renovate their business to european severe standards so all these people loose their business and work.These businesses made good food and products,were interested in having bread on the table for their families not to have mega-gains or to become fast millionaire or concern multinational family
Politicians who are puppets on a string of the industrial powerful destroy lives of to much in their countries

Terwijl kleine fabrieken ,oude van generatie op generatie familiebuurtwinketjes en plattelandsbakkerijtjes etc moeten sluiten omdat ze niet voldoen aan de nieuwe europese strenge wetten en het kapitaal niet hebben om hun zaak renoveren naar wat de europese wet hen voorschrijft betreffende volksgezondheid,en wetten op ditjes,op datjes ,etc...
Dezezaakjes maakten goed brood,goede produkten,deze vaak familiebedrijven hadden als doel brood op de plank te brengen om in het onderhoud van hun familie te voorzien en niet om zo vlug mogelijk millionaire te worden en astronomische winsten te maken als grootconcern,multinational familie
Politiekers die marionetten van de machtige industrielen zijn vernietigen te veel levens van inwoners van hun landen

Veel beloven doet zotten in vreugde leven....
Ze moeten niks geven en zeker geen aalmoes van hun geprivatiseerdmiljardengeld.... maar alles(zelfs gezond eten en de levensnoodzakelijkheden,de prijs van het brood ....?**!?) afpakken is....
Promising a lot makes a fool live in joy....
They don't have to give a thing and surely no alms from their private-ownershipbillionsmoney ....but to snatch ev'rything away (even healthy food en life-necessity product,the price of a bread....?**!?)is ....
The immorality(of megagigantic gainthinking) of the leading economical,capitalist elite in all countries of the world in these days strangles the system they abused for too many years
De immoraliteit(van megagigantisch winstdenken)van de leidende economische,capitalistische elite in alle landen van de wereld dezer dagen wurgt het systeem dat ze zelf teveel jaren misbruikt hebben


shared by : NOROPE the Neeropeaan


.
Comments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?