<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, September 21, 2005Tekort aan water bedreigt vrede by marc despiegelaere
Wednesday, Sep. 21, 2005 at 9:41 AM


Naar aanleiding van de internationale dag van de Vrede op 21 september
brengt PROTOS een nieuwe studie uit:

“Water en conflicten”

Gent, 21/09/05

Water is de onvervangbare basis van alle leven op aarde. Water is de meest voorkomende materie op onze aarde. Geen wonder dat we onze biotoop de Blauwe Planeet noemen.

De toenemende waterschaarste komt vooral in de achteruitgang van kwantiteit en kwaliteit van de bestaande watervoorraden door de toegenomen vraag naar water, onder meer door de bevolkingstoename, toenemend waterverbruik, door irrigatielandbouw en door de industrie. Vandaag de dag hebben 1,2 miljard geen toegang tot drinkbaar water.
Talloze samenlevingen worden momenteel bedreigd door een tekort aan water, wat een probleem vormt voor het in stand houden en verder ontwikkelen van hun welvaart en welzijn en van de internationale en nationale stabiliteit.

De groeiende ongelijkheid in de verdeling van water kan leiden tot interne spanningen en internationale conflicten. De groeiende vraag naar water leidt steeds vaker tot een internationaal verdelingsprobleem. Wereldwijd zijn er 263 stroomgebieden die door meerdere landen worden gedeeld. Wanneer dit gegeven wordt gekoppeld aan de problemen die ontstaan door waterschaarste en groeiende armoede, is de link met interne en internationale conflicten over water snel gelegd.

Conflictbeheersing, ontwikkeling en milieubescherming gaan hand in hand. Een grondige mentaliteitswijziging, gesteund op ethische gronden, dringt zich op om een duurzaam en solidair beleid mogelijk te maken. Er moeten meer middelen gaan naar de uitbouw van “sociale voorraden”, zodat de meest kwetsbaren in onze samenleving beter bestand zijn tegen rampen en conflicten.

Als Niet-Gouvernementele Ontwikkelingsorganisatie (NGO) is PROTOS al jarenlang actief in een aantal Derde Wereldlanden waar projecten rond drinkwater en sanitatie worden ondersteund en begeleid. Er wordt gewerkt naar een rechtvaardig, participatief en duurzaam integraal waterbeheer in een stroombekken. Ook in Vlaanderen en op internationaal niveau neemt PROTOS actief deel aan de beweging voor een verantwoord waterbeheer.

Met deze brochure wil PROTOS een bijdrage leveren tot de discussie over de wereldomvattende waterproblematiek en de dreigende conflicten in verband met water. Het is daarbij niet de bedoeling om overal volledig te zijn of een volledig studiewerk af te leveren; wel om een leesbare inleiding te geven over deze problematiek, en voornamelijk om de positieve boodschap te geven dat door solidariteit, samenwerking en het meewerken aan de opbouw van een sterkere maatschappij, voornamelijk in het Zuiden, een dreiging van conflicten rond water vermeden kan worden.

“Water en conflicten” is te bekomen via de websites
http://www.protosh2o.org
http://www.11.be

Of op papier door PROTOS Gent te contacteren
info@protosh2o.org of marc.despiegelaere@protosh2o.org
tel 09/235 25 10

Opiniestuk “Tekort aan water bedreigt de vrede” is apart te bekomen.
Meer info?
Bijkomende inhoudelijke en andere vragen kun je best tegelijkertijd aan volgende beide adressen sturen:
geert.vanderstichele@protosh2o.org en Stefan.Deconinck@kubrussel.ac.be

Geert Vanderstichele, dienst Kennisbeheer PROTOS

Stefan Deconinck, assistent Politieke Wetenschappen KU Brussel


Tekort aan water bedreigt vrede : Indymedia BelgiumComments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?