<$BlogRSDUrl$>

Monday, September 12, 2005Thermageddon, the New Atlantis and the Disenchanted Isles - Thermageddon, het Nieuwe Atlantis Indymedia Belgium
by Paul Watson Sunday, Sep. 11, 2005 at 7:47 PM

Commentaar bij het opwarmen van de aarde, de Galapagos eilanden en de ramp in New Orleans. Door kapitein Paul Watson – Sea Shepherd Conservation Society

Neptunus lachte de Farley Mowat toe toen we op 16 augustus 2005 de haven van Jacksonville, Florida, uitvoeren.
We reisden op een kalme zee door de Straat van Florida, langs de westkust van Cuba en door het Panamakanaal op weg naar de prachtige eilanden van de Galapagos archipel.

Het leek op het oversteken van een meer. En dat was geen toeval. Als zeeman met meer dan dertig jaar ervaring op de oceanen ken ik orkanen en zeelieden ontwikkelen een soort extra zintuig om ze te voorspellen. Ik wist dat er een orkaan zou komen. Terwijl we over de kalme wateren voeren wist ik dat het de stilte voor de onvermijdelijke storm was. Katrina was ontstaan in de zuidelijke Atlantische Oceaan en de God van de Wind was van plan om een orkaan van de vierde categorie naar de kust van New Orleans te sturen.

New Orleans leefde al jaren op geleende tijd. Alleen een volslagen onverschillige op het gebied van ecologie en meteorologie moet verbaasd zijn geweest over wat er gebeurde toen Karina toesloeg. Maar er zijn veel van dat soort mensen, vooral in Amerika en met name in Louisiana.

New Orleans bewijst dat al onze voorspellingen over de opwarming van de aarde kloppen. Milieudeskundigen voorspellen al meer dan twintig jaar de komst van superstormen en al twintig jaar worden deze voorspellingen genegeerd of weggelachen.
Bedenk dat Katrina midden in het orkaanseizoen toesloeg. Tien dagen later zal Nate op weg gaan naar Bermuda, vervolgens is Ophelia klaar voor de aanval en in november zullen we orkaan Zelda zien. Volgend jaar zal het ernstiger zijn en ieder volgend jaar wordt het erger.

De opwarming van de aarde en de radicale klimaatsverandering vinden op dit moment plaats. Het gebeurt NU.
Het is Thermageddon en niet Armageddon dat onze ondergang zal veroorzaken.

Maar er is geen reden om wakker te liggen. De beurs daalde maar herstelde zich weer en George W. Bush laat nog steeds uitzoeken of er wel sprake is van opwarming van de aarde. De rest van de wereld houdt zich aan het Kyoto Verdrag en dat betekent dat men met een gerust geweten kan doorgaan met autorijden. New Orleans is misschien wel verdwenen, maar in Amerika is iedereen weer ‘back to business as usual’. Oliemaatschappijen boeken zelfs grotere winsten omdat ze de orkaan gebruiken als excuus om de prijzen op te schroeven.

Milieudeskundigen moeten zich niet langer concentreren op het voorlichten van mensen over het dreigende gevaar van de klimaatsverandering. We moeten de mensen leren om te leven in een warmer wordende wereld. We zijn een stel dromers. De mens zal altijd blijven ontkennen. Maar we moeten het toch proberen, het is namelijk onze taak om met gezond verstand in te praten op degenen die nog enig verstand hebben.

Eén van de eerste dingen die we moeten doen is mensen waarschuwen om niet op de Golfkust of in bepaalde delen van Florida te gaan wonen. Grapje. Ik weet ook wel dat dit nooit zal gebeuren, hoewel het logisch en verstandig zou zijn. En natuurlijk zal de opwarming van de aarde andere gebieden op andere manieren beïnvloeden, zodat op lange termijn niemand zal kunnen ontsnappen.

Onze voorspellingen zijn jarenlang genegeerd en mensen willen nog steeds niet luisteren en zich aanpassen. Zelfs vele duizenden in New Orleans kozen niet de weg van het gezonde verstand toen de catastrofe naderde. Zie dit als een vorm van vervreemding van de natuur.
Een excuus was dat de mensen te arm waren om te vluchten. De stammen die de Tsunami in Indonesië overleefd hebben, waren tussen haakjes nog armer. Zij beschikten over gezond verstand om zich te realiseren dat terugtrekkend water voorbode is van de ondergang en hadden geen weerman nodig om te weten van waar de wind komt. Ze trokken naar hoger gelegen gebieden. De slachtoffers van New Orleans hadden een weerman, maar luisterden niet naar hem.

Ja, de federale, provinciale en locale overheden waren onbekwaam. Tja, ze zijn altijd onbekwaam, dus dat is geen excuus en nauwelijks een verrassing. Het gezonde verstand dat op dit moment in New Orleans is overgebleven, is te danken aan de burgemeester, die blijkbaar als enige nog bij zinnen is.

Aan de positieve kant, de Aarde slaat eindelijk terug en de ecologische wetten laten zien dat we de reactie van de natuur, als gevolg van onze daden, nu en in de toekomst zullen merken. De reacties zullen vergelijkbaar zijn met de daden die ze veroorzaakten.
Al die koolstofemissies zetten een gigantische ecologische omwenteling in gang. Meer koolstof heeft grote consequenties voor de klimaatsverandering. Meer mensen betekent meer koolstof. Meer mensen houden er een exorbitante levensstijl op na wat meer koolstof betekent. Oh, sorry, lijkt dit een hint naar immigratie? Ik was het bijna vergeten, dat moet ik niet doen - nee, nee, nee, ik moet de mantra herhalen – “meer mensen uit de schoot van Amerika is slecht, maar meer mensen van buiten de grenzen is goed.”

Dit verwart mij omdat ik het verschil niet zie tussen bevolkingsgroei door geboorte of door immigratie, behalve dat het niet “Politiek Correct” is om tegen bevolkingsgroei door immigratie te zijn.
Oh ja, het aantal mensen neemt niet toe, ze worden alleen verplaatst. Natuurlijk worden ze wel verplaatst naar een locatie waar ze een auto en een energieverslindende woning bezitten en dus zorgen voor meer koolstofuitstoot, maar ik zal ophouden en mij schikken naar het partijstandpunt – toename door immigratie staat niet ter discussie en we hoeven er niet bezorgd over te zijn. En, nu Renquist dood is staan de krachten klaar om Roe vs Wade and Lory omver te werpen, dus laten we doorgaan en vermenigvuldigen.

Vlak voordat ik de Galapagos verliet, deed Fanny Uribe, Senator voor de eilanden en de “uitverkorene” van de vissers, een pracht van een uitspraak, “De enige soort op de Galapagos die het waard is tegen uitsterven beschermd te worden, is de mens.”
Zo te horen kan ze een goede christelijke rechtse Republikein worden.

Mijn waarnemingen van de afgelopen zeven jaar op de Galapagos zijn een les in ecologie geweest waar, net als Darwin de realiteit van de evolutie zag in wat hij op de grond waarnam, we nu in de microkosmos de realiteit van het effect van onze numerieke toename op het ecosysteem kunnen zien.

Een paar dagen geleden ontmoette ik voormalig Marine handhavingchef Pable Salas op straat in Puerto Ayora op het eiland Santa Cruz. Vorig jaar was hij ons voornaamste contact op het Nationaal Park. Dit jaar is hij kapitein op een rondvaartboot en heeft hij plannen om met zijn vrouw en twee kinderen naar Canada te emigreren. “Het is over en uit voor dit gebied” , vertelde hij mij. “Er is geen toekomst voor de Galapagos en voor Equador. Als er enige toekomst voor mijn kinderen is weggelegd dan is het in Canada.”

Tot zo ver de Galapagos. Vijf jaar geleden lagen er Zeeleguanen te zonnen op de voetpaden in Puerto Ayora. Ze zijn er jammer genoeg niet meer – enkel meer mensen, meer auto’s, meer honden, meer bouwwerken, meer middelen, meer beschaving.

En wat betreft New Orleans, de stad heeft decennia op geleende tijd geleefd. De Mississippi heeft de neiging haar stoomgebied te veranderen en had dit jaren geleden al moeten doen. Maar de bemoeizucht van de ingenieurs van het Amerikaanse leger besliste er anders over en die bemoeizucht is in vele opzichten verantwoordelijk voor de catastrofe die heeft plaatsgevonden. Het ingenieurskorps had zijn speeltjes van de modderige oevers van de “Big Muddy” weg moeten houden en de natuur haar gang moeten laten gaan. Ze zal haar zin toch doordrijven ondanks de relatief onbeduidende vertraging die is opgetreden door onze sukkelachtige ingrepen.
New Orleans zou verlaten moeten worden, net zoals de ruines van Anastzi, zodat het kan wegzakken in het giftige slib van de delta, waar het thuis hoort.

Oh, trouwens, de eilanden die tientallen jaren een buffer vormden tussen de zee en de kustlijn zijn … weg! Yep, ze zijn er niet meer, weggespoeld met de wind van Katrina. Als dit niet bewijst hoe ernstig deze stormen zijn geworden dan weet ik niet meer wat het wel bewijst.

Oh, mijn excuses, doe ik mij nu voor als een paniekzaaier?

Voor milieuactivisten is nu het moment aangebroken om de leiding te nemen en de stem te laten horen, hoe onpopulair de boodschap ook is. Maar dit zal wellicht niet gebeuren wegens het negatieve effect op de ledenaantallen van de milieuorganisaties. Het publiek wil namelijk geen voorspelling horen van ondergang en somberheid, hoe realistisch deze ook zijn en zelfs als ze kunnen worden benut om ons aan te passen aan de komende escalatie van consequenties.

Als wij de Galapagos niet kunnen redden, hoe kunnen we dan New Orleans of welke plaats dan ook redden.

Als het wordt heropgebouwd, en ik ben er van overtuigd dat men het zal proberen, zal de stad volgend jaar opnieuw worden getroffen en het daarop volgende jaar opnieuw. Tijd om ons verlies te aanvaarden en weg te trekken voor de oprukkende vergelding van de woede der natuur. Laat New Orleans wegzinken in het slijk van de delta.

Een ander ding dat duidelijk werd door New Orleans is de demonstratie aan de rest van de wereld hoe ongelooflijk slecht georganiseerd Amerika is geworden en hoe ineffectief het leiderschap van George Bush werkelijk is. Het lijken beelden van een natuurramp in de Derde Wereld.

Het is één ding om met superieure megawapens ten oorlog te trekken en een inferieure strijdmacht tegen de kont te schoppen, maar het is iets totaal anders om de strijd aan te gaan met de krachten van de natuur.
George heeft laten zien dat hij en het land niet zijn voorbereid op de klimaatsverandering en dat deze onvoorbereidheid een direct gevolg is van het ontkennende beleid van zijn regering op het gebied van de opwarming van de aarde. In plaats van een ervaren rampenbestrijder, nam George Michael Brown in dienst, een vriend van een vriend en fokker van Arabische paarden. George heeft hem waarschijnlijk voor een Saudi aangezien. Hoe het ook zij, een vriend of een vriend van een vriend aanstellen in een functie die ervaring en vaardigheden vereist, dat is iets wat die bananenrepublieken ook doen, of niet soms?

Dus nu New Orleans het nieuwe Atlantis is en de Galapagos in sneltreinvaart ontgoochelde eilanden worden, de Amerikaanse Hoge Raad op het punt staat overgenomen te worden door op de bijbel hammerende kinderfokkers, en de autoverkoop toeneemt ondanks brandstofprijzen die de pan uitswingen, is het duidelijk dat het einde der dagen dichterbij is dan zelfs de meest geschifte rechtse Christenen zouden denken.

We leven werkelijk in een interessante tijd.Thermageddon, het nieuwe Atlantis : Indymedia Belgium


----------------------------------------------------------------------------------

Bite Back : Thermageddon, the New Atlantis and the Disenchanted Isles

8 September 2005 - Commentary on Global Warming, the Galapagos and the New Orleans and Gulf Coast Disaster By Captain Paul Watson

Neptune smiled on the Farley Mowat when we left Jacksonville, Florida on August 16th, 2005.
We voyaged on calm seas down to the Straits of Florida, slipped past the west coast of Cuba and made our way to the Panama Canal, and on to the Enchanted Isles of the Galapagos.
It was like crossing a pond. And it was no accident. As a seaman with over three decades on the big blue, I do know hurricanes and over the years sailors do acquire an instinct for them.

And I did know that one was coming. As we passed through those calm waters, I knew we were seeing the calm before the inevitable storms. The seeds of Katrina had been sown in the south Atlantic and the lord of storms was preparing to send a major category 4 hurricane to ravage the Gulf Coast.
New Orleans had been living on borrowed time for years. Only the ecologically and meteorologically ignorant should have been be surprised at what happened when Katrina struck. But then again, there are many such people, especially in America and notably in Louisiana.

New Orleans is the realization of all our predictions on global warming. Environmentalists have been predicting the super storms for over two decades and for two decades the predictions have been ignored and ridiculed.

Consider that Katrina struck mid Hurricane season. Ten days later we have Nate heading for Bermuda and Ophelia ready to pounce, and we will see Hurricane Zelda by November.

Next year will be worse and it will worsen every year hereafter.

Global warming and radical climate change is a full blown happening event. It is NOW.

It is Thermageddon and not Armageddon that will be our downfall.

No need to worry overly much, the stock market took a hit but recovered and George W. Bush is still investigating if this global warming thing has any evidence of existing. The rest of the world has embraced the Kyoto Protocols which means they can drive their cars with a clear conscience. New Orleans may be gone but it is back to business as usual in America and for the oil companies it's back to business with bigger profits since they decided to use the hurricane as yet another excuse to gouge profits from the public.

Environmentalists need not concentrate any longer on educating people about impending climate change. We must now focus on teaching people how to adapt to living in a warmer and climatologically evolved world. We are such dreamers. People will continue to live in denial. But we need to try anyway, that is our job after all, speaking common sense to those who have little sense at all.

And one of the first things we should do is to warn people to not live on the Gulf coast or in parts of Florida or on the Outer Banks of the Carolinas. Just kidding. I know that will not happen even if it is the logical, practical, most intelligent thing to do. And of course global warming will impact other areas in different ways so there is really no escape for anyone in the long run.

Our predictions have been ignored for decades and people still have not demonstrated the good sense to listen and adapt. Hell, many thousands did not demonstrate the good sense to get out of New Orleans in the face of certain catastrophe. Chalk this up to alienation from nature. One excuse was that the people were to poor to leave. The tribes that survived the Tsunami in Indonesia were the poorest people by the way. They had the good sense to know that receding water is an indication of impending doom. They did not need a weatherman to know which way the wind blew. They left for higher ground. The victims of New Orleans had weathermen but chose not to listen to them.

Yes the federal, state and local governments were incompetent. Duh, they are always incompetent so that is not an excuse and hardly a surprise. They continue to be incompetent and it appears that the only one with his wits about him is the Mayor of New Orleans who deserves a great deal of credit for what sanity exists in New Orleans today.

On the brighter side, the Earth is at last striking back and the laws of ecology are demonstrating that for all our actions we are now, and will continue to experience natural reactions. The reactions will be equal to the actions taken to bring about the reactions. All those carbon emissions are triggering an ecological upheaval of truly mammoth proportions. More carbon means greater consequences in climate change. More people means more carbon. More people living apex consumer life styles means more carbon emissions. Oh I'm sorry did I just hint at immigration there. I almost forgot, I must not do that - no, no, no, I must repeat the mantra - "more people from wombs in America is bad but more people from beyond the borders is good." This confuses me because I can't see the difference between addition from births and addition from immigration except it is P.C. to oppose the former and not the latter. Oh yes, the numbers don't increase they are just relocated. Of course they are relocated to a place where they can now own a car and mega-energy wasteful domiciles thus increasing carbon emissions but I shall desist and return to the party line - i.e. increases through immigration are not to be discussed nor should we be concerned about it. And now with Rehnquist dead - the forces are in place to overturn Roe vs Wade and Lordy, let us go forth and multiply.

Just before I left the Galapagos, Fanny Uribe, Senator for the islands and the "chosen one" of the fisherman said this gem of a quote, "the only species in the Galapagos worth saving is the human species."

Sounds like she would make a good christian right wing Republican.

My observations of the Galapagos over the last seven years has been a lesson in ecology for whereas just as Darwin could see the reality of evolution in what he observed on the ground in these islands, we can now see in microcosm the reality of the affect of our increasing numbers on eco-systems.

A few days ago I met former Marine enforcement chief Pablo Salas on the street in Puerto Ayora on Santa Cruz island. Last year he was our main contact at the National Park. This year he is a captain of a tour boat and making plans to immigrate with his wife and two children to Canada. "This place is finished." He told me. "There is no future for the Galapagos and none for Ecuador. If my children have any future at all it is in Canada."

So much for the Galapagos. Five years ago there were marine iguanas sunning themselves on the sidewalk in Puerto Ayora. No more, sadly no more - just more people, more cars, more dogs, more construction, more appliances, more civilization.

As for New Orleans, the city has been living on borrowed time for decades. The Mississippi intends to change course and should have changed course years ago thanks to the U.S. Army Corp of Engineers whose meddling is responsible in many ways for the disaster just experienced. The Corp of Engineers should keep their toys off the banks of the Big Muddy and let nature take her course which she will do anyway despite the relatively trivial delays caused by our blundering interference. New Orleans should be abandoned like the ruins of the Anastazi and allowed to sink into the toxic delta mud where it belongs. There is no future for New Orleans and of that I am certain. New Orleans is our modern day Atlantis.

Oh by the way, the barrier islands that have buffered the Gulf Coast for centuries are - - Gone! Yep they are no more, washed away by the winds of Katrina and if that does not indicate just how severe these storms have become, I don't know what will.

Oh I'm sorry am I being alarmist?

Environmentalists must show leadership now and we must speak out no matter how unpopular the message. This will probably not happen as it will certainly affect membership numbers for environmental organizations because the public does not want to hear predictions of doom and gloom even if real, and even if such predictions can be utilized to adapt to the escalation of consequences.

If we can't save the Galapagos, how can we save New Orleans or anywhere else for that matter.

If rebuilt as I'm sure they will try, next year this city will be hit again and it will be hit again the next year. Time to cut our losses and retreat before the thundering advance of Nature's retaliatory fury. Let New Orleans sink into the sludge of the delta.

One other thing that came out of New Orleans is that it certainly demonstrated to the world just how incredibly disorganized the United States has become with third world casualties now happening from natural disasters and just how ineffective a leader George Bush really is.

It is one thing to kick ass with superior mega-weapons against an vastly inferior military force and it is quite something else to take on the forces of nature. George demonstrated that he and the nation are unprepared for climate change and that this unpreparedness is a direct result of the denial of his administration concerning the reality of global warming. Instead of a skilled disaster responder, George appointed Michael Brown, a friend of a friend whoses resume shows him as a breeder of Arabian horses. George probably mistook him for a Saudi. Nevertheless appointing friends and friends of friends to important jobs that require skill and experience, why that's what those banana republics do, isn't it?

So with New Orleans now the new Atlantis and the Galapagos rapidly becoming the disenchanted islands, with the U.S. Supreme Court about to be taken over by the bible thumping breeders, and with car sales increasing despite escalating fuel prices, it is plain to see that the end of days may be closer than even the right wing wacko Christians may think.

We do indeed live in interesting times.


Captain Paul Watson
Founder and President - Sea Shepherd Conservation Society
Director - Sierra Club USA
Director - The Farley Mowat Institute
President - Oceanic Research and Conservation Action Force
Website: www.Seashepherd.org

Bite Back : Thermageddon, the New Atlantis and the Disenchanted IslesComments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?