<$BlogRSDUrl$>

Monday, October 31, 2005Dataretention is no solution 


The European ministers of Justice and the European Commission want to keep all telephone and internet traffic data of all 450 million Europeans. If you are concerned about this plan, please sign the petition.

What's wrong with data retention? The proposal to retain traffic data will reveal who has been calling and e-mailing whom, what websites people have visited and even where they were with their mobile phones. Telephone companies and internet services providers would be ordered to store all traffic data of their customers. Police and intelligence agencies in Europe would be granted access the traffic data. Various, competing proposals in Brussels mention retention periods from 6 months up to four years.

Data retention is an invasive tool that interferes with the private lives of all 450 million people in the European Union. Data retention is a policy that expands powers of surveillance in an unprecedented manner. It simultaneously revokes many of the safeguards in European human rights instruments, such as the Data Protection Directives and the European Convention on Human Rights.

Data retention means that governments may interfere with your private life and private communications regardless if you are suspected of a crime or not.


Data retention is not a solution to terrorism and crime!

In July 2005 the European Parliament adopted a report by Parliament member Alexander Alvaro on the mandatory data retention plan. The report concludes that the proposal is disproportionate. The report also questions the necessity, effectiveness and high costs for industry and telecommunication users.

No research has been conducted anywhere in Europe that supports the need and necessity of creating such a large-scale database containing such sensitive data for the purpose of fighting crime and terrorism.

The attacks on London are an attack on human rights. The protection of those human rights matters most when governments and societies face times of crisis. The worst possible response would be to jeopardise those carefully wrought rights by a panic-inspired response. A mass surveillance response to terror would result in a resounding success for the perpetrators of these attacks: a fundamental undermining of our most fundamental values.

What can you do to stop this plan?

If you are concerned about the European plans for data retention, please sign the petition and alert as many people as you can to support this campaign.
The signatures will be sent to the European Commission and the European Parliament.
De Europese ministers van justitie en de Europese Commissie willen informatie over het telefoon- en internetverkeer van 450 miljoen Europeanen gaan bewaren. Als u zich zorgen maakt over dit plan, vul dan alstublieft deze digitale petitie in.

Wat is er mis met de bewaarplicht? Het voorstel om communicatiegegevens op te slaan maakt het mogelijk om te zien met wie u heeft gebeld en ge-emaild, welke webpagina's u bezocht heeft en zelfs waar u allemaal geweest bent met uw mobiele telefoon. Telefoonmaatschappijen en internet service providers worden volgens dit voorstel gedwongen om al deze gegevens op te slaan van al hun klanten. Politie en inlichtingendiensten in heel Europa krijgen toegang tot al deze gegevens. Er zijn verschillende voorstellen in omloop in Brussel, waarbij opslagtermijnen genoemd worden, variërend van 6 maanden tot maar liefst 4 jaar.

De bewaarplicht is een ingrijpend middel, dat invloed heeft op het privé leven van alle 450 miljoen Europeanen. Systematische opslag van verkeersgevens zorgt voor uitbreiding van opsporingsbevoegdheden op een ongekende schaal. Tegelijkertijd ondermijnt het voorstel de belangrijkste Europese verdragen en regelingen op het gebied van de rechten van de mens, zoals de privacy-richtlijnen en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

De bewaarplicht betekent uiteindelijk dat overheden zich mogen bemoeien met uw privé leven en privé communicatie, ongeacht of u wel of niet verdacht wordt van een misdrijf.

De bewaarplicht is geen oplossing voor terrorisme en criminaliteit!

In juli 2005 heeft het Europees Parlement vrijwel unaniem een rapport aangenomen van de Europees parlementariër Alexander Alvaro. Dit rapport concludeert dat de huidige voorstellen niet proportioneel zijn. Het rapport stelt ook vragen bij de noodzaak, effectiviteit en de hoge kosten voor het bedrijfsleven en de gebruikers van telecommunicatie.

Er is geen enkel onderzoek uitgevoerd in Europa dat de noodzaak en effectiviteit aantoont voor het aanleggen van een dergelijke grootschalige database, gevuld met zeer gevoelige persoonlijke gegevens. Het is dan ook volstrekt onduidelijk of deze database werkelijk helpt bij het bestrijden van terrorisme en misdrijven.

Wat kunt u doen om dit plan tegen te houden?

Als u zich zorgen maakt over de Europese plannen voor een bewaarplicht, teken dan alstublieft de petitie en breng zoveel mogelijk mensen op de hoogte van deze actie. De handtekeningen zullen aangeboden worden aan de Europese Commissie en het Europees Parlement.On Del.icio.us: , , , , , , , , , , ,Comments:

Post a Comment::: to the top :::
(... home / latest posts ...)


::: to the archives & index :::

::: to the lab :::

::: to the lab-archives :::

::: to the pics :::


 • happening • !!! BUSH LIES !!!

  welcome too to:
  www.straatsalaat.tk
  www.streetsalad.tk
  www.nnostress.tk
  www.flikkers.tk
  www.joyco.tk
  www.keldergat.tk
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.


  Listed on Blogwise
  This page is powered by Blogger. Isn't yours?